Nabídka stovek nových míst v plánovaných parkovacích domech ve Znojmě zamrzá jako hladina vody v rybnících. Přestože znojemský odbor památkové péče nedávno vydal souhlasné stanovisko se stavbou parkovacího domu ve vnitrobloku v ulici Zelenářská, není nyní jasné, zda ke stavbě vůbec někdy dojde.

Bývalé vedení města sice dům plánovalo, před volbami ho nakonec ale ústy Petra Nezvedy odvolalo. Jenže záměr oficiálně nestáhlo, a tak se jím úředníci zabývali dál. Souhlasné stanovisko se záměrem stavby aktuálně potvrdil vedoucí znojemského oddělení památkové péče Tomáš Bílek. „Souhlas jsme opravdu vydali. Musím ale zdůraznit, že jde o záměr, že tam něco takového může být,“ řekl Bílek.

Přestože kraj stavbu odmítl, znojemští památkáři zásadní problém nevidí. „Musíme volit nejmenší zlo. Záměr jsme povolili mimo jiné proto, že jde o prostor ve vnitrobloku domu, kde už nyní stojí výrobní hala z osmdesátých let. Navíc není odnikud vidět,“ doplnil Bílek. Zdůraznil, že stále jde o posuzování hypotetického záměru.

Krajští památkáři hovoří především o nevhodnosti podobné stavby v historickém středu Znojma. „Projekt představuje nahrazení současné nevhodné vnitroblokové zástavby novou, rovněž zcela nevhodnou, která úplně neguje historickou parcelaci středověkého města. Ta je předmětem ochrany a jedním z důvodů prohlášení městské památkové rezervace,“ napsali památkáři ve stanovisku pro krajský úřad.

Stavba parkovacího domu ale nemusí podle znojemských památkářů vůbec vzniknout například z důvodu nevhodných geologických či jiných podmínek. Podklady k řešení dopravy ve Znojmě včetně parkovacích domů právě v těchto dnech studuje staronový místostarosta Pavel Balík, který má na starost také dopravní problematiku ve městě.

„Znovu prověřuji možnosti parkování ve městě. Existuje sice určitá studie, kterou mám na stole a kterou se zabývám. Jako primární však vidím řešení otázky odstavných ploch tak, aby většina řidičů měla možnost někde zaparkovat. Parkování přímo v centru je až druhořadé,“ uvedl Balík.
Místostarosta dodal, že v tomto volebním období bude město parkování rozhodně řešit.

„Mám představu jednoho parkovacího domu a potom dvou, tří parkovišť. Nejdříve však chci vše projednat v radě města a potom bychom o věci informovali veřejnost,“ dodal místostarosta. Ani starosta Zbyšek Kaššai nepovažuje parkovací domy za bezprostřední prioritu nastupujícího vedení. „Obecně platí, že parkovací domy mohou být užitečné a že by se Znojmu nejméně jeden hodil. Nejprve se ale musíme seznámit se skutečným stavem věcí a jednotlivých řízení,“ uvedl již dříve Kaššai.

Druhý plánovaný parkovací dům na rohu ulic Jana Palacha a Sokolská nyní posuzují krajští úředníci. Ani jeho vznik ale není nyní jistý.