Václav Perek
*27. 9. 1859
†19. 5. 1940

Byl absolventem vyššího gymnázia v Jindřichově Hradci a Právnické fakulty Karlovy univerzity v Praze. Advokátní praxi začal vykonávat v roce 1882 a působil v Praze, Prachaticích a Kyjově.

Od roku 1890 byl už samostatným advokátem v Moravském Krumlově a od roku 1900 působil v Prostějově. V Moravském Krumlově se věnoval Hospodářské organizaci českého lidu na Moravě. Za tímto účelem vstoupil roku 1890 do c. k. moravské hospodářské společnosti v Brně.

Jeho přičiněním vznikla v roce 1897 zemědělská rada a také česká hospodářská společnost. Dále z jeho podnětu zřídili v Brně Ústřední svaz českých hospodářských společenstev v markrabí Moravském, Český pomologický ústav, rostlinářská pokusná stanice, zemědělský statistický úřad a různá odborná sdružení ovocnářské a drůběžárské.

V roce 1896 se stal poslancem Moravského sněmu za venkovský okres prostějovský a plumlovský. Roku 1905 přijal na jeho popud zemský sněm tzv. Lex Perek, který ošetřoval přijímání dětí do škol.Šlo o důsledné rozdělení školských rad na české a německé a o prosazení principu, že vyučovací jazyk školy se má shodovat s národností dítěte. Podílel se tehdy i na dojednání Moravského vyrovnání.

Výtvarná soutěž pro děti na téma Malujeme Velikonoce. Tímto zaujal hlasující tříletý Kryštof Šulák.
Nejhezčí Velikonoce očima dětí. Tříletý malíř Kryštof učaroval hlasujícím