S hojnou účastí zástupců herního průmyslu počítali i organizátoři akce. „Ze zkušenosti víme, že to takhle vypadá v celé republice, že lidé od hazardu vždy přečíslí účast běžných občanů města," uvedl jeden z organizátorů Jakub Krainer.

Sál kina praskal ve švech a lidé stáli i po obou stranách a u vchodu. „Většinu z těch lidí jsem nikdy neviděl, neznám je, netuším, kdo to je," řekl po skončení akce majitel jedné z nejznámějších znojemských pivnic Oldřich Míša.

Značnou účast představitelů hazardu očekával také aktivista Matěj Hollan, který bojuje proti výherním automatům po celé zemi. Také on se účastnil pondělní diskuse. „Na akce, kterých se účastníme, chodí až devadesát procent lidí z kasin a heren. Ve Znojmě to ještě šlo, ale například nedávno v Plzni to bylo poměrně šílené. Byla tam dost hustá atmosféra. Diskuse pak postrádá smysl, protože ji vlastně není s kým vést," řekl Hollan.

Bossové herního průmyslu obsadili prakticky celou první řadu kina. A byli hodně slyšet. „Zajímalo by mne, jakým způsobem vysvětlujete problematiku hazardu lidem, od kterých požadujete podpisy pod vaši petici? Kdo vám dal mandát k takovýmto akcím ve městech? Odkud přišel primární podnět k těmto akcím? Koho zastupujete?" ptal se v sále muž, který se představil jako Miroslav Valenta a tvrdil, že je jedním ze zakladatelů holdingu Synot.

„Máme být podle vašich představ vystěhováni někde za město? To naposledy udělal pan Čunek, který vystěhoval nepřizpůsobivé. My narozdíl od nich platíme daně a dáváme městu pětatřicet milionů korun. Vy potíráte legální podnikání, které je v tomto státě povoleno zákonem," hřímal Valenta, za což sklidil bouřlivý potlesk drobných provozovatelů heren a jejich zaměstnanců.

Jako nevyváženou ohodnotil přímo na místě skladbu přítomných znojemský opoziční zastupitel Jiří Kacetl. „Lidé, kteří jsou na tomto podnikání ekonomicky zainteresovaní, tady dnes tvoří většinu. Občanská veřejnost nemá finanční motivaci sem zajít. Ale rozhodně jí to není jedno, co se kolem heren děje, jak jsem tady zaslechl," řekl Kacetl.

Zastupitel zároveň poukázal na stále ne zcela využitou oblast turismu, který by mohl nabídnout i nové pracovní příležitosti. „Příkladem může být sousední Rakousko, kde to funguje i bez kasín a heren," nastínil Kacetl.

Jeho klidný projev najednou narušil výkřik jednoho staršího muže. „Podívejte se, jaké rozbité máme cesty, co to tady meleš? Na městě je plno korupce!" vykřikoval anonymní muž v první řadě.

Přes nevyváženost skladby účastníků akce a minimální účast běžných obyvatel Znojma je jeden z organizátorů diskuze, Jakub Krainer, spokojen. „My jsme tu akci dělat nemuseli. Ale víme, že politika je o diskusi a o různých názorech. Úroveň této diskuse byla na zamyšlení. Není totiž nic příjemného, když na hovořícího lidé pokřikují a debata přechází do osobních útoků," popsal situaci Krainer. Jak dodal, dal by klidně odpůrcům i zapravdu, kdyby nehovořil s lidmi, kteří podepisují petici, požadující referendum o hazardu ve Znojmě. „Potřebujeme sehnat kolem dvou tisíc sedmi set podpisů. Nyní jich máme více než tisíc. Věřím, že je budeme mít. Budu jen rád, když to bude do konce srpna. Pak petici předáme zastupitelstvu a referendum by mohlo být na podzim vypsané současně s komunálními volbami," uzavřel Krainer.