Nová lávka je prvkem nové navazující okružní turistické stezky, která propojuje národní park Podyjí a rakouský národní park Thayatal. Tento okruh má za cíl seznámit návštěvníky s unikátním prostředím tak, jak ho utváří sama příroda. „Chráněné území Thayatal/Podyjí se tak stává rájem pěší turistiky bez hranic,” upozornil ředitel Národního parku Thayatal Christian Übel.

Podle Übela je nový most symbolem úzké spolupráce a místem setkávání návštěvníků z obou zemí. „Zatímco jinde staví hraniční ploty a zdi, u nás jsme dobu Železné opony již překonali a jsme připraveni naše dobré sousedství dále rozvíjet,” řekl Übel.

Velikonoční trhy ve Znojmě na Horním náměstí lákají na řemeslné výrobky i občerstvení.
Velikonoce ve Znojmě. Trhy lákaly na řemesla i dobroty. Z podia zněla muzika

Při výběru lokalit podle ředitele Správy Národního parku Podyjí Tomáše Rothröckla mysleli i na napojení stávajících tras pro pěší. „K přechodu řeky byly vytipované dvě lokality, přičemž se jednalo o historické hospodářské cesty, které překračovaly Dyji buď přemostěním, nebo brodem,” vysvětlil Rothröckler.

Nový most vznikl na místě bývalého brodu. Tvoří jej visutá lanová konstrukce a dvojice břehových podpor z oceli. Díky dřevěnému designu samotné lávky nenarušuje stavba krajinný vzhled řeky a jejího okolí. Trasa na moravské straně lávky se dříve využívala hospodářsky.

Na hranicích má v projektu Mosty k sousedům z roku 2018 vzniknout ještě jedna lávka nad Hardeggem, která nahradí někdejší most. Kvůli zvyšujícím se cenám materiálů stavbu však prozatím odložili. Záměrem projektu je vytvořit dva propojené okruhy ve tvaru ležaté osmičky, na které bude možné nastoupit z moravského i rakouského břehu Dyje.

LUCIE BURIANOVÁ