Lidi pobouřilo především odvolání Luskače a také údajné neprofesionální chování ředitelky vůči rodičům. „Ředitelka učitele hry na akordeon a keyboard Luskače propustila pro údajnou nadbytečnost. Vzápětí přijala nového pedagoga na pozici učitele hry na akordeon, jehož ale poté také propustila, protože si uvědomila, že by pak bylo zřejmé, že Luskač vlastně nadbytečný nebyl a uvedený důvod byl pouze zástěrkou. Domníváme se, že skutečným důvodem propuštění bylo založení odborů učitelem Luskačem,“ napsali organizátoři do textu petice, zveřejněné na webu petice.com.

Jak se v petici dále píše, rodiče se údajně snažili s paní ředitelkou vyjednávat, ale bezvýsledně. „Ředitelka jim sdělila, že pokud nejsou spokojeni, tak mohou dát své děti na jinou školu, což nám přijde velice urážlivé,“ popsali autoři v petici.

Ředitelka Vladimíra Kočí se hájí. „Obsah petice je manipulativní a obsahuje nepravdivá tvrzení. Pana Luskače jsem odvolala z funkce zástupce ředitele proto, že se objevilo závažné podezření, že zneužívá své pozice koordinátora IT školy, kterou v rámci funkce zástupce ředitele školy vykonával. Neoprávněně si obstarával přístupy do počítačů jednotlivých učitelů a dalších zaměstnanců školy a díky tomu neoprávněně systematicky shromažďoval osobní údaje o zaměstnancích a žácích školy,“ reagovala Krejčí.

Jak ředitelka dodala, výpověď pro nadbytečnost dala Luskačovi v souladu se zákoníkem práce. Navíc na Luskače podala trestní oznámení. „Podezření z neoprávněného nakládání s osobními údaji zaměstnanců a žáků se potvrdilo, proto jsem v minulém týdnu podala v této věci trestní oznámení. Nynější petici vnímám jako snahu pana Luskače relativizovat zjištění uvedená v trestním oznámení,“ naznačila Kočí.

Souvislost výpovědi kvůli založení odborů ředitelka popírá. „V žádném případě jsem s panem Luskačem pracovní poměr nerozvázala proto, že by se účastnil založení odborové organizace. Naopak mám za to, že se pan Luskač snažil založit odborovou organizaci a stát se jejím funkcionářem jen a pouze proto, že věděl o mém podezření,“ dodala ředitelka.

Učitel Luskač se nařčení z neoprávněného nakládání s osobními údaji zaměstnanců a žáků brání. „To kategoricky popírám. Mám svědomí čisté. Neexistuje ani žádná reálná cesta kudy bych se k takovým datům dostal,“ tvrdí Luskač.

Jak dodal, je připraven bránit se soudní cestou. „Moji právníci označili výpověď, kterou jsem dostal za neplatnou. V červnu proto budeme podávat žalobu k soudu na zneplatnění této výpovědi a je velká šance, že soud vyhrajeme. Chápu tedy, že paní ředitelka hledá něco, za co by mohla podat okamžitou výpověď,“ dodal Luskač.

Kvalita výuky ve škole podle ředitelky nijak neutrpěla. „Výuku ve všech předmětech u nás ve škole vždy zajišťují plně kvalifikovaní pedagogové. Chápu, že pro některé žáky pana Luskače a jejich rodiče může být nastalá situace nepříjemná, protože byli na svého učitele zvyklí. Sama bych byla ráda, kdybych nemusela tuto situaci řešit a v průběhu roku měnit některým žákům vyučujícího. Na druhou stranu jsem přesvědčena, že důvody pro ukončení působení pana Luskače na naší škole jak naši žáci a jejich rodiče jistě pochopí. Koneckonců v ohrožení byly i jejich osobní údaje, resp. údaje jejich dětí,“ konstatovala Krejčí.

O petici se teprve v pátek ráno dozvěděl i starosta města Tomáš Třetina. „Seznámím se se situací, která není standardní a nelíbí se mi. Uděláme vše proto, aby se situace zklidnila. Základem činnosti ZUŠky, která v poslední době vykazuje velmi pěkné výsledky, je vzdělávat děti a já bych byl rád, kdyby tomu bylo i nadále,“ reagoval starosta Třetina.

Zřizovatelem školy je Jihomoravský kraj. „Petice požadující odvolání ředitelky Základní umělecké školy a Domu dětí a mládeže Moravský Krumlov na Jihomoravský kraj zatím doručena nebyla. Nicméně o skutečnostech, na které je v petici poukazováno, je zřizovatel informován, jak ředitelkou školy, tak prostřednictvím již řešených stížností,“ informovala mluvčí kraje Monika Brindzáková.

Jak dodala, v této a obdobných věcech kraj vždy vychází ze skutečnosti, že ředitel školy jako statutární zástupce příspěvkové organizace, která je samostatných právním subjektem, je plně kompetentní ke všem pracovněprávním úkonům dané organizace. „Zřizovatel školy toto jeho postavení respektuje. Případná šetření v oblasti pracovněprávních vztahů ze strany zřizovatele je tedy pouze podpůrným procesem, který má za cíl předcházet vzniku neodůvodněných konfliktů,“ dodala Brindzáková.