Iniciátoři předali petici s podpisy hejtmanovi i ředitelce muzea. Potvrdil to Otto Bouda, předseda spolku i petičního výboru. „Listinu s podpisy jsme předali oficiální cestou na úřad Jihomoravského kraje, co by zřizovateli Jihomoravského muzea ve Znojmě a také jeho ředitelce Vladimíře Durajkové,“ potvrdil.

Za setrvání Kacetla se pod petici podepsali také odborníci na historii či dějiny umění. Například Martin Wihoda, Irena Radová, David Kalhous či historici z Masarykovy univerzity v Brně. „Přímo do rukou hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha byla zaslána slova přímluvy také od vedení Muzejního spolku v Hollabrunnu, Městského muzea v Retzu, dolnorakouského Poysdorfu, Vídeňské univerzity a dalších. I samostatná petice kolegů z dolnorakouské muzejní branže a ze Svazu Jihomoravanů,“ vyjmenoval předseda Okrašlovacího spolku.

Strůjci petice doufají, že výpověď, kterou Jiří Kacetl obdržel, lze ještě zvrátit. „Věříme, že tento neobyčejně silný, mezinárodní ohlas laické i odborné veřejnosti na podporu Jiřího Kacetla nezůstane u vedení Jihomoravského muzea ve Znojmě nepovšimnut a že stále ještě existuje možnost jak nepochopitelnou výpověď stáhnout zpět. O to Vás, paní ředitelko, snažně prosíme,“ uvedli v oficiálním dopise.

Ředitelka muzea Vladimíra Durajková už dříve pro Deník Rovnost uvedla, že petice nejspíš nebude mít vliv na změnu jejího rozhodnutí. „Nevím, co by mé rozhodnutí mělo změnit, ale může to být cokoliv. Člověk nikdy neví,“ okomentovala.

Dlouholetý historik Jiří Kacetl dostal podle jejího vyjádření výpověď kvůli snižování stavů zaměstnanců muzeí v celém kraji. Vytýkala mu také pracovní nedostatky. „Jako jediný ze zaměstnanců měl výtku pro neplnění pracovních povinností,“ konstatovala.

S tím členové Okrašlovacího spolku a další podepsaní pod peticí nesouhlasí. „Domníváme se, že je to právě naopak. Jiří Kacetl za dvanáct let své práce pro znojemské muzeum jasně dokázal, že nadbytečný v žádném ohledu není a že pracovních úkolů na poli regionální historie a prezentace historických sbírek muzea pro něj bude ještě na dlouhé roky velmi mnoho,“ zdůvodnili v petici.

Sám Jiří Kacetl byl silnou podporou překvapený hned v prvních podpisových dnech. „Utvrdilo mě to v přesvědčení, že jsem snad neudělal nic tak zlého, abych si vysloužil tak tvrdý trest,“ komentoval už na začátku petice.