U věže kostela stojí lešení. Na jeho nejvyšším patře jsou dělníci, zástupci obce a církve. Všichni přítomní nedočkavě čekají na okamžik, kdy zaměstnanec specializované firmy nahlédne pod poškozenou kopuli kostela. Jaké tajemství je pod ní ukryto?

„Očekáváme, že v ní najdeme nějaké dochované staré záznamy nebo dokumenty,“ uvedl farář Milan Plíšek. Sejmutí věžní kopule bylo prvním krokem oprav kostelní věže. Pod ní dělníci skutečně našli dvě skleněné schránky. V nich někdo z našich předků zanechal zatím neznámý vzkaz.

Stoletý vzkaz


Jejich stáří odhadnul znojemský děkan Jindřich Bartoš.

„Dokumenty, které jsme právě nalezli, nebudou podle mého odhadu staré více než sto let,“ řekl Bartoš.

V jedné ze schránek se dokonce zachoval původní text. „Kvůli jeho chatrnému stavu ho pravděpodobně nebudeme dál zkoumat,“ upřesnil Bartoš. Druhá skleněná schránka, která byla na rozdíl od první dobře zapečetěna, obsahovala nějaké dochované písemnosti. Ty by měli prozkoumat odborníci.

Po nálezu schránek odřízl pracovník stavební firmy pomalu se rozpadající poškozený kříž, který byl zasazený v kamenné kouli a zalitý olovem. Duplikát kříže pak na stejné místo umístí po rekonstrukci restaurátoři.

Oprav se dočká také střecha, na kterou přijdou nové tašky. „Některé stavební práce můžeme provádět i v zimě. Stavba by proto mohla být dokončena už v květnu příštího roku,“ nastínil šéf stavební firmy Miroslav Šimeček. Celková rekonstrukce bude stát přes dva miliony korun. „Obec s církví získala půl milionu korun a zbytek se budeme snažit získat dotací od kraje,“ uvedla starostka obce Jana Kovářová. Po celkové opravě a rekonstrukci budou do kopule uloženy nové dokumenty, například zprávy z tisku, které popisují dění v obci a práce na opravě věže.

Farní kostel Stětí sv. Jana Křtitele se řadí ke dvanácti nejstarším kostelům na jižní Moravě.