Podle oznámení, které berní úředníci rozeslali na obecní úřady, je nejjednodušším způsobem zaplacení daně bezhotovostní převod nebo uhrazení rozeslané poštovní složenky. Je možné také využít o pokladnu na příslušném finančním úřadě. „Rozesíláme složenky postupně a termín pro zaplacení je do prvního června. Letos poprvé lidé najdou v obálce i leták s instrukcemi, jak postupovat, chtějí-li daň příště zaplatit prostřednictvím SIPO," uvedla tisková mluvčí Petra Petlachová na webu finanční správy.

S tím, že sáhnou hlouběji do kapsy, musí počítat všichni majitelé polí, zahrad, sadů či vinic. Ministerská vyhláška totiž zvýšila v řádu haléřů až korun sazbu za jeden metr čtverečný. „Nejedná se o nijak zásadní zvýšení daně. Poplatníci nejsou povinni podávat daňové přiznání, správce daně vyměří daň z moci úřední," doplnila Petlachová.

Další informace zájemci najdou na webových stránkách finanční správy.