Pracovníci krajského úřadu nyní našli dílčí nedostatky v rozhodnutí, které kácení povolovalo. Mluví o špatném formulář či nepřesném uvedení žadatele. „Závažnějším nedostatkem je nedostatečné zachycení úvah o funkčním a estetickém významu dřevin a posouzení závažnosti kácení," napsal v rozhodnutí František Havíř, který je vedoucím krajského odboru životního prostředí. Poukázal také na to, že ve spise nenašel odborné dendrologické posudky.

Rozhodnutí o kácení stromů kraj nakonec zrušil zejména kvůli rozporům s právními předpisy. „Je to dobré vykročení do nového roku. Již nyní víme, že do jara město park nedá vykácet," naznačil šéf Okrašlovacího spolku Otto Bouda.

Poukázal na to, že krajští úředníci smetli jejich požadavky ze stolu a označili je za neadekvátní. Na druhé straně ale ukázali na pochybení úřadu, který se nedržel metodických pokynů. „Důležité je, že kácení je zastavené, ale boj o park bude pokračovat dál," vzkázal Bouda.

proti káceníS obnovou městských parků začala znojemská radnice před třemi lety. Tehdy padl celý Střední park. Spolky nyní nesouhlasí s tím, že k zemi má jít celá hlavní alej v Dolním parku. Navíc podle odborného posudku mají jít k zemi stromy, které nejsou nemocné ani nebezpečné. Proti kácení podepsalo na šest set lidí petici a stovka z nich se zúčastnila demonstrace.

Nadějí na spolupráci s radními a představiteli města se netajil Petr Lazárek ze sdružení Za Znojmo přívětivější. „Bylo by to ku prospěchu všech, i parku samotného. Uvítal bych, kdyby se obnovila činnost komise, která hledala společnou řeč k nové podobě parku. Nechceme vyvolávat žádné konfrontace. Díky výsledku odvolání máme na diskuze celý rok čas," uvažoval Lazárek.

Zákon totiž umožňuje kácet stromy nejpozději do konce března. Podle představitelů spolků je více než jisté, že stromy v Dolním parku zůstanou i příští rok. Znojemská radnice ústy své mluvčí potvrdila, že krajský úřad zrušil rozhodnutí odboru životního prostředí o pokračování další etapy obnovy parku. „S důvody, které vedly k tomuto rozhodnutí, se vedení města seznámí a zaujme k nim stanovisko v prvních dnech příštího roku," sdělila tisková mluvčí města Zuzana Pastrňáková.

Rozpočet Znojma počítá v příštím roce s dvaadvaceti milióny korun, které mají putovat právě na obnovu Dolního parku. Starosta města neskrýval rozladění ze vzniklé situace. „Věřím, že ti, kdo takto v Brně rozhodli, si plně uvědomují havarijní stav stromů v městském parku ve Znojmě. Bude na nich přijmout plnou zodpovědnost za jakýkoliv úraz zaviněný pádem stromu nebo větví, ke kterému může kvůli odkladu obnovy parku dojít," komentoval rozhodnutí starosta Vlastimil Gabrhel.