Jak dodal, představitelé města se budou dalším rozšířením plateb ještě zabývat. „Během loňského roku jsme postupně zavedli na všech automatech možnost platit kartou nebo bezkontaktní aplikací v mobilu, nyní tedy posuzujeme další možnosti,“ dodal místostarosta Malačka. Platby za parkování online například prostřednictvím mobilní aplikace by město mohlo postupně zavést do příštího roku.

Nové platební možnosti zástupci města posuzují i vzhledem k povaze a množství přestupků spojených s parkováním. „Z údajů městské policie za uplynulý rok například plyne, že téměř čtyři stovky lidí překročilo zaplacenou parkovací dobu a to v průměru o dvě hodiny. Právě v tomhle případě by platby například přes mobil lidem usnadnily doplacení delšího času, když se například zdrží na jednáních nebo na pochůzkách,“ uvedl Malačka.