Mediátor, kterému dali důvěru zastupitelé, zveřejnil vývoj situace na sociálních sítích. „Tři dny po zastupitelstvu jsem napsal e-mail paní starostce a oběma plaveckým klubům s žádostí o svolání schůzky u kulatého stolu. Dále jsem požádal oba plavecké oddíly, aby dodaly své požadavky a ověřená data o stavu členské základny,“ zmínil.

Plavecký klub Znojmo dodal jak ověřená data, tak témata k řešení na schůzce u kulatého stolu. „Odpovědi od TJ plavání a paní starostky jsem se do 6. července nedočkal,“ reagoval Šťastník.

Mediátor je nezávislá a nestranný a nezávislý člověk, která působí jako prostředník mezi stranami konfliktu. Pomáhá rozpoznat skutečné potřeby a zájmy a nalézt nejlepší možné řešení.

Podle starostky Znojma Ivany Solařové zastupitel Jan Šťastník dostal důvěru zastupitelů, kterou zklamal. „Nemáme žádné informace z průběhu mediace pod jeho vedením, natož zprávu o dosažení dohody mezi oběma plaveckými kluby. Jeho vyjádření na sociální síti mě překvapilo a zklamalo zároveň,“ konstatovala starostka.

Jak doplnila, může to být výrazem neschopnosti. „Od mediátora očekávám, že v první řadě osloví účastníky a individuálně se s nimi domluví na okolnostech společného jednání. Vše se má dít nezávisle na městě, které hraje pouze roli zprostředkovatele," vyjádřila se Solařová.

Jan Šťastník poukázal na skutečnost, že již 13. června žádal o schůzku u kulatého stolu za účasti starostky jako statutárního zástupce města Znojma, které je vlastníkem bazénu, a obou plaveckých klubů. Odpovědi se dočkal až v úterý 9. července a dozvěděl se, že město si vybralo jiného člověka, který má konflikt uklidnit a vyřešit.

Dohoda do konce léta

Vedení města vyslalo signál, že přivítá, když k dohodě mezi oběma kluby dojde do konce prázdnin. „Námi oslovená mediátorka je zapsaná v oficiálním seznamu mediátorů Ministerstva spravedlnosti České republiky. Oba kluby tak budou moct vyložit své požadavky a vše, co považují za důležité, aniž by do toho vstupovali představitelé města nebo zastupitelé, kteří by mohli být podezříváni z toho, že straní jedné nebo druhé straně,“ vysvětlila Solařová.

O řadě nesrovnalostí, které podporu plaveckého sportu ve Znojmě provází, mluvila na posledním zastupitelstvu předsedkyně Plaveckého klubu Znojmo Monika Dufková. „Přístup není fér, ať jde o rozdělení dotací, bazénů a nebo šaten. Žádali jsme prostory pro kancelář v novém bazénu, nabídli jsme dvakrát takovou cenu, než byla minimální. TJ plavání nabídla cenu minimální a prostory dostala na základě rozhodnutí rady,“ poukázala Dufková.

Nerovné podmínky

Nerovné podmínky podle opozičního zastupitele Jakuba Malačky vytváří samo město, nemůže se tak zbavit zodpovědnosti za vzniklou situaci. „Příkladem je například adresný pronájem šaten. Město předem určilo vítěze, protože omezilo, kdo se může přihlásit,“ konstatoval Malačka.

TJ plavání má tak k dispozici moderní šatny, děti z Plaveckého klubu se převlékají v prostoru, který připomíná skladiště.

Nedodržení dohody, která na zastupitelstvu padla, zklamalo opozičního zastupitele Jiřího Kacetla. „Považuji to za velmi tristní obrázek o respektu nejvyšší představitelky města k právním zvyklostem. Dané slovo na zasedání zastupitelstva by paní starostka měla dodržet,“ je přesvědčený Kacetl, který je ve Znojmě nejdéle sloužícím zastupitelem.

Dodal, že o ustanovení Jana Šťastníka mediátorem nebylo přijaté usnesení, ale panovala v této věci všeobecná shoda. „Pokud není usnesení a starosta města řekne, že to tak bude, je to pro všechny jasný závazek. Podobnou situaci nepamatuji, že by dohoda nebyla respektovaná. A pokud mělo TJ plavání od počátku problém s osobou Jana Šťastníka, mělo říct vedení města jasně ihned po zastupitelstvu, že vybere jiného. Nyní všichni ztratili měsíc času. Zbytečně," uvažoval Kacetl.

Situace v klubech

Podle dostupných informací chodí do TJ plavání třiasedmdesát dětí, do Plaveckého klubu Znojmo tři sta šestadvacet. „Když přepočtu dotace na děti, má je Plavecký klub trojnásobně menší,“ zmínil na posledním zastupitelstvu Malačka.

Šest set tisíc korun dá město pro pro letošek Plaveckému klubu, půl milionu korun jde TJ plavání.

Na posledním zasedání zastupitelstva také reagoval bývalý plavecký olympionik Květoslav Svoboda, který trénuje na dohodu dvakrát týdně v TJ plavání. „Údajně má dvě stě dětí z plaveckého klubu chodit na plovárnu, skutečně jich ale dochází dvaapadesát. Jsou to ty, které opravdu sportují. Ostatní jsou v přípravkách,“ konstatoval.

Podle kritiků má oddíl, kde Svoboda působí, již historicky výhody udělené městem. Nerovné rozdělení drah a prostor pro plavce existuje od roku 2017, kdy vznikl ve Znojmě druhý oddíl. Situaci nezlepšil ani přesun do nového bazénu.