Jak dodal, uvítal by jakékoli řešení a navýšení kapacity pro parkování v lokalitě svého bydliště. „Větší města uvažují i o takzvaných modrých zónách, kde mohou parkovat jen bydlící. To bych uvítal i ve Znojmě. Nemám výhodu garáže v okolí, jako někteří sousedé, takže platím," dodal Novotný.

Znojemští radní novou koncepci parkování nedávno začali připravovat. „Loni jsme nechali zpracovat analýza parkování v centru města a širšího navazujícího území. Na základě získaných dat nyní začíná vznikat koncepce parkování. Zatím jsme v začátcích, proto nechci předjímat, kdy bude celý materiál připravený k projednání," sdělil městský radní David Štolpa.

Příprava dokumentu se podle něj totiž může zkomplikovat. „Ne snad proto, že by docházelo k nějakým koaličním neshodám, kolegy hodlám o přípravě materiálu a dílčích výsledcích pravidelně informovat. Jednotlivé problémy, které postupně zpracováváme ale mohou vyžadovat podrobnější analýzy. Na jedné už ostatně v rámci úřadu pracujeme ohledně systému vydávání parkovacích karet," vysvětloval radní.

Koncepcí parkování už různá vedení znojemské radnice nechala zpracovat několik. „Obecně platí, že není od věci tyhle dokumenty postupně aktualizovat, protože jsou to studie, které bývají aktuální zhruba pět let. My jsme naši koncepci zpracovávali pro širší centrum města před asi deseti lety," připomněl někdejší místostarosta a nynější předseda městské dopravní komise Jan Blažíček.

Závěrem tehdejší koncepce podle jeho slov bylo, že v parkování je zapotřebí především udělat pořádek. „Zjistili jsme, že parkovacích míst pro rezidenty je téměř dostatek, ale že je nutné zavést podobné parkovací zóny jako ve velkých městech, zpoplatnit stání na ulicích a nabídnout parkovací dům, kde by lidé mohli stát zdarma. Náklady na jeho provoz by město hradilo z výnosu poplatků za stání na ulicích," vzpomínal Blažíček.

Radní Štolpa upozornil, že dopravní situace ve městě se mění. „Ať jde o počet aut, množství vydávaných parkovacích karet, nebo třeba samotný systém vjezdu a parkování v centru městu. S dříve zpracovanými koncepcemi se ale seznamuji a budeme k nim přihlížet," uvedl Štolpa.

Podle Blažíčka je užitečné koncepci aktualizovat. „Mění se sídla firem, vznikají třeba nové obchodní domy a vyvíjí se celkové podmínky. Každou koncepci lze tedy po čase aktualizovat a přepočítat podle nových dat," podotkl Blažíček.

Ačkoliv koncepce teprve vzniká, už před časem dala radnice najevo, že stále počítá s možnou stavbou parkovacího domu. „Jedno z variant je místo bývalého sídla Městské zeleně v Pražské ulici," potvrdil Štolpa.

Podle Blažíčka by bylo vhodnější takový dům postavit na prostranství u křižovatky Sokolské a Palachovy ulice. „Tak to vyšlo v naší koncepci a stále si myslím, že je to vhodnější varianta, už proto, že na Pražské by bylo potřeba měnit územní plán. Stavbu u Palachovy ulice jsme měli vymyšlenou tak, že by šlo o snadno odstranitelnou plošinovou stavbu založenou na pilotech s venkovními stěnami upravenými podle požadavků památkářů," poukázal Blažíček.