„Prvním impulzem na řešení svízelné situace na této silnici byly požadavky místních obyvatel, především zahrádkářů. Ti se na schůzce v listopadu loňského roku dožadovali řešení dopravní situace v této lokalitě,“ uvedla mluvčí radnice Denisa Šipošová.

Po zveřejnění záměru se ale zdvihla vlna odporu proti úmyslu udělat ze silnice jednosměrku. Představitelé města navíc navrhovali směr, který vedl proti směru jízdy turistického vláčku, tedy od přehrady k Novému Šaldorfu –Sedlešovicícm.

„Protože se ozvalo množství lidí s připomínkami nebo se žádostmi o výjimky z navrhovaného provozu, rozhodlo se vedení města od záměru ustoupit,“ sdělila mluvčí.

Doprava v ulici Pod Kraví horou tedy zůstává i nadále obousměrná s omezením rychlosti a zpomalovacími retardéry.