Při maximálním stavu by tam mohlo být ustájeno až 1450 kusů dobytka, zjistila ČTK z oznámení pro posuzování vlivů na životní prostředí v informačním portálu EIA. „Je potřeba říci, že zatím je to pouze návrh. Avšak v případě, že se realizuje, pro nás jako pro obec to bude určitě zajímavé kvůli možným novým pracovním místům," komentoval starosta Podmyčí Radek Virgler.

Areál stojí severně od obce. Novostavby vzniknou v západní části, rekonstruovat se budou stáje ve východní části.

Zemos předpokládá, že s výstavbou začne letos ve třetím čtvrtletí a o rok později stavbu dokončí. „Současný stav je už neúnosný, systém chovu je neadekvátní požadavkům na produktivitu práce a na moderní ustájení zvířat," uvádí se v oznámení.

Díky novostavbě se podaří zvýšit produktivitu práce, zjednoduší se zacházení se skotem a také půjde snáz zajistit bezpečnost a kvalitu mléka.

Novostavby se plánují na místě stájí, které se zbourají. Jedna stáj pro dojnice bude mít kapacitu 392 míst, další taktéž pro dojnice 332 míst. Pro telata vznikne hala s kapacitou 144 míst. Ve východní části areálu se zrekonstruují tři stáje pro výkrm skotu, do každé se vejde 211 kusů. Mléčná užitkovost má být sedm tisíc litrů denně.

Na jižní Moravě v posledních letech řada chovů zanikla nebo se zmenšovaly kvůli malé rentabilitě. Před dvěma lety zase chovy ovlivnilo velké sucho, a tedy nedostatek krmiva.

Zemos Lesná ze Starého Petřína na Znojemsku se věnuje živočišné i rostlinné výrobě. Obhospodařuje 1900 hektarů, převážnou část jako ornou půdu. V poslední zveřejněné účetní závěrce za rok 2011 vykázala tržby přes 65 milionů korun a zisk 27 milionů korun.

Zájem o rozvoj chovů hospodářským zvířat má i stát. Ten prostřednictvím ministerstva zemědělství plánuje rozdat letos sedmapadesát milionů eur právě mezi chovatele skotu, ovcí či koz. Jde o téměř dvojnásobek loňské podpory chovatelů.

Chovatelé přežvýkavců tak získají dotace v maximální výši, kterou umožňuje Evropská unie. „A to přibližně sedmapadesát milionů eur. Loni to bylo necelých dvaatřicet milionů eur," sdělila mluvčí ministerstva Dana Večeřová. Doplnila, že živočišná výroba si zaslouží podporu hlavně proto, že vytváří pracovní místa zejména ve venkovských regionech.

Podle předsedy jihomoravské agrární komory Václava Hlaváčka si zemědělci zvýšení dotací chválí. „Usilovali jsme o něj dlouho. Už loni se státní podpora živočišné výroby zvýšila a letošní navýšení dotací je další krok," komentoval situaci.

Využít možnosti, kterou nabízí ministerstvo zemědělství, se rozhodli chovatelé z Agra Jevišovice. „Budeme se rozhodně těchto dotačních titulů účastnit. Máme v plánu více akcí, například jednu novostavbu či rekonstrukci dojírny," sdělil ředitel jevišovického agrodružstva Antonín Kyjovský. Jak dodal, jeho družstvo chová tisíc dojnic a asi tři stovky býků.