První stezka je asi 30 kilometrů dlouhá a spojuje Znojmo s Vranovem nad Dyjí. Druhá trasa je asi o deset kilometrů delší a vede ze Znojma do Hnanic na česko-rakouských hranicích.

O vyznačení stezek usilovali milovníci koní dlouhá léta. "Vytvoření stezek považujeme za velký úspěch. V budoucnu by se měly napojit na stezky v jižních Čechách, kde je 800 kilometrů těchto tras," řekla dnes ČTK Marcela Mariašová z občanského sdružení Merlin, které vytvoření stezek vedení parku navrhlo.

V okolí chráněné přírodní lokality je asi deset stájí, v nichž si lze zapůjčit koně a dojednat služby průvodce. Více informací o trasách je na stránkách www.konskestezky.cz.

Koňské trasy jsou nejen vytyčeny speciálními značkami, ale navíc je na nich vybudováno i šest úvazišť, kde si lze udělat přestávku a koně nechat po delší cestě odpočinout. Stanovení tras by mělo vést k ochraně chodníků a vzácných rostlin v parku, které podle ochranářů narušovala kopyta koní.