Beseda Poezie pro děti ukáže děvčatům Pedagogické školy, jak pomocí básní lze učit počítat, rozvíjet jejich slovní zásobu i motoriku. Hudební oddělení připravilo na čtvrteční odpoledne poslední vystoupení Poezie mladých básníků, které je určeno pro veřejnost. „Po skončení festivalu začneme s přípravou celostátní akce Dětská kniha, na které uspořádáme výstavu o Josefu Ladovi“, sdělila Drahoslava Stehlíková.