Malby v nynější pokladně radnice jsou už třetí, které nechali představitelé města zrestaurovat. „Věděli jsme o nich dlouho, ale teprve v posledních letech byla příležitost je začít obnovovat. Restaurované jsou už malby v kanceláři starosty, v místnosti v přízemí a nyní přišla na řadu pokladna,“ uvedl starosta města Miroslav Miloš s tím, že obnova zatím stála přes milion korun a město bude v obnově podle svých možností dál pokračovat.

"Restaurované malby si lidé mohou prohlédnout při dnu otevřených dveří, který bude ve středu 8. května od čtyř hodin odpoledne do osmi večer," pozval starosta.

Hrušovanská radnice má zrestaurované další z maleb, na kterých se  počátkem 80. let 19. století v tehdejší soukromé vile podílel Alfons Mucha.S Muchou místnosti tehdejší soukromé vily rodiny Kammelů zdobil i další umělec. „Jsou tu použité litografie mistra Franze Leflera, Mucha sám používal vaječné tempery a součástí výmalby je také novorenesanční dekor,“ popsal již dříve výmalbu restaurátor Libor Jaroš.

Radnice sídlí v domě od poloviny devadesátých let. „Postavila ji rodina Kammelů, malby objednal jejich příbuzný hrabě Karl Khuen Bellasi, který se stal Muchovým mecenášem,“ dodal starosta.

Alfons Mucha počátkem osmdesátých let předminulého století zdobil také nedaleký Emin zámek.