Porušení zákona odhalili inspektoři už při kontrole v srpnu 2021. „Inspekce ve znojemském výrobním závodě Laufen odhalila překročení několika povolených limitů znečištění ve vypouštěných odpadních vodách do kanalizace pro veřejnou potřebu města Znojmo. K porušování kanalizačního řádu docházelo v letech 2019 až 2021. Inspekce za to společnosti uložila pokutu ve výši sto tisíc korun, která je v právní moci od 12. listopadu 2022,“ informoval začátkem tohoto týdne mluvčí inspektorů Jiří Ovečka.

Za přestupkem stála špatná funkčnost nebo přetíženost průmyslové čistírny odpadních vod a lapače tuků a olejů. Ty nedokázaly pracovat tak, aby plnily limity. Zdrojem znečištění byla výroba, ale i podniková kuchyně. To zatížilo městskou čistírnu. „V městské čističce musely být znečištěné odpadní vody dočištěny spolu s dalšími od ostatních znečišťovatelů na limity stanovené platným povolením," uvedl ředitel oblastního inspektorátu Brno Tomáš Augustin s tím, že podle zákona lze uložit podniku, který provozuje zařízení v rozporu s povolením, pokutu do výše až deseti milionů korun.

Variantou by mohla být oprava kdysi slavného Hotelu Znojmo, jinak místními nazývaného Domečku v Pontassievské ulici. Budovu za tím účelem koupilo město od České spořitelny už v roce 2018.
Poslední plesy a koncerty. Znojemská Dukla plánuje zavřít sál pro akce

Společnost Laufen, která se kromě znojemského závodu specializuje na výrobu sanitární keramiky také v Bechyni, se do hledáčku inspektorů dostala již několikrát. Od roku 2014 firmě uložili pokuty v celkové výši 890 tisíc korun. Vyjádření firmy se redakci zatím získat nepodařilo.