Dodatečnou reakci zaslal Deníku mluvčí společnosti Laufen Jakub Koutek. „Hospodaření s vodou je v továrně ve Znojmě složitější a komplexnější záležitostí, protože ji využíváme pro více účelů. Nejen ve výrobě, ale například také v kantýně, kde se připravuje jídlo pro naše zaměstnance. Zde byly zjištěny odchylky od standardních norem. Společně s provozovatelem kantýny jsme už přijali nápravná opatření a situaci vyřešili, abychom další podobným situacím předcházeli,“ uvedl ve vyjádření Koutek.

Aktivity inspektorů životního prostředí podle něj považuje společnost za důležité a přínosné. „I pro nás jsou podnětem pro další zlepšování. V letošním roce plánujeme nemalé investice do udržitelných a ekologických technologií. Naše investice do čištění vody a kanalizace v našich závodech ve Znojmě a Bechyni činily za posledních šest let více než jedenáct milionů korun. V závodě ve Znojmě máme vlastní úpravnu vody, maximálně nám záleží na kvalitě vody použité v našem závodě,“ ujistil mluvčí společnosti Laufen.

Výroba sanitárního zařízení ve společnosti Laufen.
Pokuta 100 tisíc pro Laufen Znojmo: výrobce keramiky znečistil kanalizaci města

Pokutu sto tisíc korun má zaplatit výrobce sanitární keramiky ve Znojmě, společnost Laufen za vypouštění znečištěných odpadních vod do městské kanalizace. Porušení zákona odhalili inspektoři při kontrole v srpnu 2021. „Inspekce ve znojemském výrobním závodě Laufen odhalila překročení několika povolených limitů znečištění ve vypouštěných odpadních vodách do kanalizace pro veřejnou potřebu města Znojmo. K porušování kanalizačního řádu docházelo v letech 2019 až 2021. Inspekce za to společnosti uložila pokutu ve výši sto tisíc korun, která je v právní moci od 12. listopadu 2022,“ informoval mluvčí inspektorů Jiří Ovečka.

Společnost Laufen, která se kromě znojemského závodu specializuje na výrobu sanitární keramiky také v Bechyni, se do hledáčku inspektorů dostala již několikrát. Od roku 2014 firmě uložili pokuty v celkové výši 890 tisíc korun.