Za tu již vloni uložil stejný úřad oběma účastníkům řízení vysoké pokuty, nyní ale své rozhodnutí změnil. Prý proto, že získal nové dokumenty.
Znojemská Beseda přitom měla původně zaplatit pokutu dvě stě osmdesát tisíc a společnost Kofroň dvě stě tisíc za to, že firma údajně neprokázala kvalifikační předpoklady v požadovaném rozsahu a Beseda ji přesto vybrala jako vítěze soutěže. Agentura měla být navíc jako první v historii zapsána na tři roky na takzvaný Blacklist, který vylučuje z účasti v soutěžích při veřejných zakázkách. Představitelé obou institucí podali už vloni proti tomu rozklad.

Podle nejnovějšího dokumentu sice úřad uznal, že firma ani městská organizace nepochybily v případě doložení kvalifikačních předpokladů, přesto antimonopolní úřad našel na soutěži další vady. „Beseda se dopustila správního deliktu tím, že nestanovila určitým způsobem dílčí hodnoticí kritérium „Atraktivita kulturního programu“, čímž nedodržela zásadu transparentnosti zadávacího řízení. Zadavateli se za zjištěný správní delikt ukládá pokuta dvě stě tisíc korun českých,“ píše místopředsedkyně ÚOHS Eva Kubišová v nejnovějším rozhodnutí.

Uložení sankce

Z toho naopak zcela očištěn vyšel Petr Kofroň se svou firmou. „Správní řízení ve věci možného spáchání správního deliktu s vybraným uchazečem Kofroň Production & Advertising se zastavuje, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení sankce,“ dodává dokument.
„V průběhu řízení o rozkladu předložil vybraný uchazeč řadu faktur a smluv, z nichž má vyplývat, že objem plnění skutečně přesahoval požadovaných více než pět milionů korun. Předseda ÚOHS dospěl z předložených faktur k závěru, že kvalifikační požadavek byl splněn. Úřad neměl doklady k dispozici v rámci původního řízení, a proto nemohl posoudit splnění kvalifikace uchazeče v plném rozsahu. Úřad konstatuje, že vybraný uchazeč se nedopustil správního deliktu a správní řízení s ním zastavil,“ doplňuje nové rozhodnutí ÚOHS.

V souladu se zákonem naopak podle něj nepostupovala Beseda. „Zadavatel nestanovil, jak budou nabídky při hodnocení podle dílčího kritéria „Atraktivita kulturního programu“ hodnoceny. Není uveden bližší popis historické události. Řadě dodavatelů nemusí být zřejmé, o jakou historickou událost v období 14. století se jedná. Není zřejmé, zda je pro zadavatele rozhodující co největší počet účinkujících a nijak nevymezil ani pojem význam a kvalita rozhodujících účinkujících. V tom spatřuje úřad nedodržení zásady transparentnosti,“ píše Kubišová.

„Jediný, kdo mohl mít jasnou představu, jak zpracovat nabídku, byl Kofroň, neboť zajišťoval akci již v minulých letech. Tím Beseda porušila zásadu rovného zacházení,“ dodal ÚOHS.

Doplňující údaje

Ředitel Znojemské Besedy Dušan Varga hodlá proti nejnovějšímu rozhodnutí úřadu opět podat rozklad. „Vinobraní je natolik známá akce s tak dlouhou historií, že prakticky jakýkoliv možný uchazeč mohl velmi snadno zjistit, o jakou historickou událost se jedná. Nehledě na to, že si další doplňující informace v rámci výběrového řízení mohli vyžádat. Nikdo to ale neudělal. Co se týče nekonkrétnosti bodu označeného jako atraktivita programu, pro ten platí vlastně totéž. Pokud by někomu nebyl tento bod jasný, mohl si opět vyžádat doplňující údaje. Ani v tomto případě se tak nestalo. V tuto chvíli bych ovšem nechal na právníkovi, jak bude argumentaci našeho rozkladu formulovat,“ řekl Varga.

Ten navíc nevylučuje, že by po případném neúspěchu hledal vinu jinde. „Pro Besedu zpracovávala toto výběrové řízení agentura RTS. Jakmile neuspějeme s naším odvoláním, budeme zvažovat kroky i tímto směrem,“ dodal Varga.

Petr Kofroň považuje naopak celou věc za vyřízenou. „Přestože medializace případu ze strany antimonopolního úřadu naši firmu neskutečně poškodila a náprava celé věci pak trvala neuvěřitelný jeden rok, nebudeme už činit žádné další kroky. Obávám se, že soudní pře ohledně případného odškodnění by se mohla vléct další roky a stát spoustu peněz za právníky. Chci se raději soustředit na pozitivní věci,“ uzavřel Kofroň.