Inspektoři, kteří v minulém roce bítovskou zoo uzavřeli, letos zjistili, že provozovatel vybírá vstupné a funguje dál.

„Zdeněk Nikolai musí zaplatit pokutu třicet tisíc korun za název ZOO, který není opravněn používat. Za nevyřízenou licenci mu pak inspekce uložila pokutu sto padesát tisíc korun,“ sdělil Miloslav Beneš z brněnské pobočky České inspekce životního prostředí.

„Neoprávněnou pokutu musím zaplatit, i když inspektorát životního prostředí nerozezná krocana od krocana,“ řekl nespokojený Zdeněk Nikolai. Ve volné přírodě se vyskytuje krocan o dvě kila lehčí, než kterého vlastní chovatel. „Zaměstnanci životního prostředí posuzují podle fotografií, ale mnohokrát jsem se setkal se špatným určením druhu,“ uvedl Nikolai.

Na příští rok připravuje změny. „Zoo ponese nový název Zvířata v hradní zahradě. Návštěvníci shlédnou devatenáct volně žijících druhů a jakékoliv množství kříženců. Avšak obrovský zájem o dravce přináší spoustu problémů a vyřizování papírové dokumentace,“ uvedl Nikolai. Ze zákona totiž může v zajetí chovat maximálně dvacet volně žijících druhů zvířat.

„Náklady na krmení jsou až o dvě stě procent vyšší než v minulých letech. Proto je rozumnější zvířata na podzim prodat a na jaře zase koupit nová,“ popisuje Nikolai způsob, jak se brání rostoucím nákladům.

„Jsme seznámeni se situací, kterou pan Nikolai řeší. Přesto bychom si přáli, aby prostory v hradní zahradě sloužili návštěvníkům k prohlídce. Živá zvířata jsou velkým lákadlem a zpestřením především pro děti,“ uvedl správce bítovského hradu .

Nikolai ale není jediný provozovatel na Znojemsku, který dostal pokutu. Česká inspekce životního prostředí uložila v roce 2007 pokutu tři sta tisíc korun i firmě ZEVO Jevišovice za provoz bioplynové stanice Velký Karlov, která nevlastnila takzvané integrované povolení. Za neprovedení měření emisí ve stanoveném termínu udělila třicetitisícovou pokutu i obci Božice.

Agrodružstvo Miroslav zase musí zaplatit padesát tisíc za nedovolené nakládání se závadnými látkami. Firma Opametal dostala osmdesátitisícovou pokutu za nezabezpečení odpadů ve sběrně kovového šrotu před možným únikem do životního prostředí.

Za netřídění odpadů vznikajících ve výrobě udělila inspekce firmě Egston sankci padesát tisíc korun.

V oblasti ochrany přírody byla uložena čtyři sta padesátitisícová pokuta Agrodružstvu Jevišovice za nedodržení zákazu hospodářského využití pozemků na území přírodní památky Rudické kopce.