Zájemci z řad nejméně maturantů s dobrými komunikačními a organizačními schopnostmi se mohou obrátit na personalistku Hanu Kolářovou, telefon 974 641 400. Bližší informace najdou zájemci na webu znojemských policistů.