Bližší informace mohou zájemci získat na telefonním čísle 515 215 458.