Nastínil, že pak by bylo v tocích jihomoravských řek daleko více vody, které je možné v krajině dále využívat. „Zatím je to ve fázi úvah. Bavíme se o obrovských investicích, určitě v řádu miliard korun," sdělil Grolich. Bez evropské podpory je projekt podle něj nereálný.

Oficiální jednání k možnostem využití vody z Dunaje pro řešení nedostatku vody na jižní Moravě se zatím neuskutečnila. Ministerstvo zemědělství posílení vodních zdrojů v regionu řeší snahou o zvýšení akumulace vody ve stávajících nádržích zadržením většího objemu srážkových vod. „Nejpokročilejší je příprava navýšení hladiny hladiny Novomlýnských nádrží o pětatřicet centimetrů, což představuje navýšení objemu zadržené vody o devět milionů kubíků," uvedl mluvčí rezortu zemědělství Vojtěch Bílý.

Nyní pokračuje vypořádání podmínek procesu posuzování vlivů na životní prostředí.

Královopolské tunely. Ilustrační foto
Královopolský tunel bez kolaudace? Pomoct má snížení rychlosti

Voda z Dunaje by podle Grolicha byla velká podpora hlavně pro zemědělství. „Na dlouho by to všechny problémy se zavlažováním, zvyšováním vody v nádržích hodně pomohlo vyřešit," doplnil Grolich. Touto myšlenkou se zabývali i jeho předchůdci.

Koordinátor týmu Intersucho Miroslav Trnka míní, že stát i jihomoravský region musí v první řadě maximálně využít vlastní vodní zdroje. „Dbát na jejich čistotu, hledat úspory, investovat do technologií a shromažďovat systematicky vodu v letech, kdy jí máme dostatek, aby další sucho, které přijde, tolik nebolelo," reagoval.

Online reportáž

Navíc je třeba mít podle něj na paměti, že změna klimatu se týká i Rakouska. „I vodní režim Dunaje se díky změně klimatu mění a bude měnit. A také nároky rakouské krajiny na vodu budou růst," podotkl Trnka.

Využití převodu vody z Dunaje by podléhalo mezinárodnímu projednávání a v současnosti není podle Bílého z ministerstva zemědělství aktuální. „V Národním plánu povodí Dunaje ani v plánech dílčích povodí, jejichž aktualizace na léta 2021 - 2027 pokračuje, není takové opatření navrženo," konstatoval mluvčí.

Parkoviště v brněnské Švermově ulici v Bohunicích je větší o 12 parkovacích míst.
Parkoviště v Bohunicích rozšířili o tucet nových míst

Odborník Trnka nastínil, že klimatické modely pro střední Evropu naznačují o dost větší rozkolísanost hydrologického cyklu. „Můžeme mít větší sucho, než jako jsme zatím zažili mezi léty 2015 a 2019, ale také ta, která nám připomenou srážkově vydatnější období, jako jsme zažívali na přelomu devatenáctého a dvacátého století. Bohužel i povodně," přiblížil.

Kdy a v jakém pořadí však podle něj předpovědět nelze. „Na základě dat a analýz se ale větší pravděpodobnost sucha i povodní jeví jako jedno z největších rizik, které změna klimatu pro naše území představuje," doplnil Tnrka.