„Přestože došlo oproti loňskému roku opět ke zvýšení nákladů na svoz odpadů, výše poplatků se pro rok 2010 nemění. Lidé tedy zaplatí čtyři sta sedmdesát korun,“ informoval starosta Bohutic Pavel Štefka. Přitom náklady na jednoho obyvatele činí bez dvou korun sedm stovek.

Poplatky mohou lidé zaplatit do konce března v kanceláři Obecního úřadu nebo bankovním převodem na účet Bohutic vedený u České spořitelny, číslo účtu 1582037309/0800. Jako variabilní symbol uvádějte číslo popisné domu, kterého se poplatky týkají. V případě, že budete platit poplatky pouze za některé obyvatele hlášené na daném čísle popisném, uvádějte datum narození.