Zástupci spolku hledají zastání u krajského úřadu. „Jsme přesvědčeni, že tak hodnotný strom by se na základě velmi sporných důvodů kácet neměl. Ani ohlašovaná náhradní výsadba nemůže jedinečný strom nahradit,“ řekl předseda spolku Otto Bouda.

Alžběta Czakerová
Vychovala pět dětí. Nedávno Alžběta Czakerová z Mikulovic oslavila stovku

Připustil, že spolek se o záměru strom odstranit dozvěděl až poté, co kácení schválil obecní úřad v Novém Šaldorfu. Proto se spolek obrátil na krajský úřad v mimoodvolacím řízení.

Strom označil za cenný botanik Radomír Němec. „Je to jeden z posledních mohykánů svého druhu na Znojemsku a zřejmě jediný na dohled od Znojma. Topoly černé přitom byly vždy součástí porostů nivy řeky Dyje, do budoucna už tomu tak ale nemusí být. Z naší krajiny postupně mizí s tím, jak postupně dožívají a jsou vytlačováni konkurenčně silnějšími nepůvodními topoly kanadskými. Mladé jedince topolu černého prakticky nenacházíme,“ řekl Němec.

Opravu jezu chystá Povodí Moravy. „Památkově chráněný jez musíme kompletně opravit, včetně rozebrání a nového postavení pravobřežní zdi. V ní dochází k rozsáhlým průsakům způsobeným právě kořeny topolu a akátu. Bez jejich pokácení nelze opravu technicky provést,“ zdůraznil mluvčí Povodí Petr Chmelař.

Vaneska spěchala na svět. Rodičce pomáhal otec dítěte, po telefonu jej navedla operátorka
Vaneska spěchala na svět. Odrodil ji otec, po telefonu mu radila operátorka

Jak dodal, oprava jezu je nutná. „Jez je ve špatném technickém stavu, při povodňových průtocích hrozí jeho značné narušení a rozebrání. Proto je nutné provést kompletní opravu,“ poukázal mluvčí s tím, že vydané povolení strom pokácet ukládá povodí vysázet stovku nových stromů.