Falešná obvinění, poškození dobrého jména, finanční škoda, trestní oznámení… Silná slova teď létají mezi nábytkáři ve Znojmě a v Praze. Ale zatímco zhruba před měsícem obvinila Asociace českých nábytkářů (AČN) znojemskou společnost Lenza z dovozu a prodeje zdravotně závadného nábytku, teď se všechno obrací proti ní. Nezávislé testování totiž prokázalo, že všechna obvinění na adresu znojemské firmy byla falešná.

„V reakci na obvinění AČN, že námi prodávaný nábytek je karcinogenní, jsme za dohledu notáře nechali náhodně vybrané výrobky prověřit atestovanou nezávislou laboratoří a to Technickým a zkušebním ústavem stavebním v Praze. Z jeho zjištění vyplývá, že testované vzorky splňují naprosto všechny zákonem dané ukazatele. Navíc v emisích formaldehydu splňuje náš nábytek požadavky pro udělení značky Ekologicky šetrný výrobek,“ sdělil v obsáhlém vyjádření majitel společnosti Lenza Jindřich Růžička. Redakce má k dispozici jak výsledky všech zkoušek, tak i potvrzení dodavatelů Lenzy, že jejich produkty splňují nejpřísnější evropské normy.

Růžičkovi dal navíc za pravdu i soudní znalec, který zkoumal sporný postup testování, které si AČN zadala u Zkušebny nábytku brněnské Mendelovy univerzity.

Celý znalecký posudek ve formátu .pdf si můžete přečíst ZDE

„Protokol o zkoušce ze Zkušebny nábytku Mendelovy univerzity je naprosto nevyhovující a jeho použití neoprávněně poškodilo firmu Lenza,“ zní jednoznačný závěr znalce Josefa Mikšátko.

Brněnská zkušebna si za svými výsledky stojí. „Naše výsledky jsou akreditované. Druhý zkušební ústav dělal zřejmě zkoušku podle jiné normy než my a tak jim pravděpodobně vyšlo něco jiného,“ bránil se vedoucí zkušebny Zdeněk Holouš.

Dodaný nábytek

Proti špatným výsledkům se ohradila i Daniela Tesařová, která sporné testování prováděla. „Proč byl nakoupen pouze nábytek firmy Lenza, nevím. My jsme jen testovali nám dodaný nábytek v původním balení. Rozbalený nábytek byl před testováním uskladněn u nás ve zkušebně v souladu s normou. Mezi zkušebnou nábytku a Asociací českých nábytkářů není účelové spojení,“ vyvracela některá podezření firmy Lenza Tesařová.

Soudní znalec Mikšátko ale v jejích výsledcích našel řadu pochybení. Kritizoval jak zkušební metodu, která podle něj není určena pro měření koncentrace formaldehydu, tak nedodržení normy, podle které se má zkoušet. Ale i samotný výběr vzorků, jejich přípravu, experimentální podmínky či analýzu údajů.
Na city ale stále hraje tajemník Asociace Českých nábytkářů Tomáš Lukeš. „Pokud se na vás obrátí matka, jejíž dítě trpí poruchami dýchání a tvrdí, že poruchy jsou způsobeny nábytkem, který má rodina v bytě, většinu lidí taková zpráva nenechá chladným. Pokud je na trhu závadný nábytek, který lidem způsobuje zdravotní potíže, poškozuje to celý trh s nábytkem. Lidé potom mají strach kupovat nový nábytek. A proto na takovéto podněty reagujeme,“ sdělil Lukeš.

„AČN zveřejnila výsledek měření z akreditované zkušebny. Společnost Lenza zveřejnila jiné výsledky. Společnost Lenza je obchodní společnost, jejímž cílem je tvorba zisku. To, že se brání, je zcela přirozené. Nicméně výsledky, které jsme zveřejnili my, jsou zcela jasné,“ dodal Lukeš.

Trestní oznámení

Lenza se teď hodlá na základě nálezu soudního znalce a výsledků měření Technickým a zkušebním ústavem stavebním bránit.

„Společnost Lenza považuje postup části společností, prezentujících se pod značkou AČN, za naprosto účelový a předem připravený, jehož cílem bylo poškodit naše dobré jméno i kvalitu dováženého nábytku. Kampaň AČN už nás stála stovky tisíc korun. Závažnost falešných obvinění, způsob a intenzita šíření lživých informací a související majetková i nemajetková újma nás vedou k tomu, že v pondělí podáme trestní oznámení na policii,“ dodal Růžička.