Jak doplnila, podnikatel stále neoprávněně využívá pozemky Povodí Moravy. „Právě tyto pozemky jsou určeny pro složky záchranného integrovaného systému a jejich blokování snižuje operativnost zásahů na vodním díle Vranov," dodala Tomíčková s tím, že po novele zákona o vnitrozemské plavbě musí mít od nového roku každý provozovatel přístavišť povolení plavebního úřadu. „K získání povolení musí doložit, že je buď vlastníkem pozemku, nebo má jiné právo k jeho užívání. Tyto dokumenty a povolení pan Balík nemá," zakončila Tomíčková.

Sám Martin Balík se domnívá, že vše půjde vyřešit smírnou cestou. „Povodí mě nutilo, abych podepsal dohody ohledně přesunutí přístaviště na místo, kde to nebylo možné. Důležité je pro mě bezpečné vyvázání plavidel a bezpečnost cestujících. Proto jsem dohodu nepodepsal," vysvětlil Balík.

Zástupci Povodí Moravy jednali s podnikatelem opakovaně během loňského roku. Sepsání a uzavření nové nájemní smlouvy však Martin Balík odmítl, proto Povodí podalo žalobu na vyklizení pozemků.