Celou sérii oprav a staveb chystají silničáři pro příští dva roky v bezprostředním okolí Znojma. Nyní vyřizují povolení na rekonstrukce průtahů od Přímětic po Suchohrdly. Začíná také druhá stavba znojemského obchvatu. Silničáře čeká ladění objížděk, řidiče komplikace při průjezdu Znojmem.

Krajští silničáři chystají na příští dva roky opravu průtahových silnic v Příměticích, Kuchařovicích a Suchohrdlech. „Navazujeme na již hotové opravy povrchů mimo obce na této silnici od Hevlína po kasárenskou křižovatku. Teď přijde řada na průtahy obcemi. Právě jsme získali povolení na technicky nejsnazší průtah Kuchařovicemi. Do konce roku chceme dokončit i papírování k průtahům Příměticemi a Suchohrdly, kde budou práce kvůli výměně sítí komplikovanější," řekl šéf znojemského střediska krajských silničářů Zdeněk Komůrka.

V Kuchařovicích čekají, až se dozví, kdy a jak opravy začnou. „Zrovna jsme dostali jsme oznámení k vyvěšení na desku, jinak s námi zatím nikdo nejednal. Samozřejmě nás zajímá, jak budou práce postupovat, ale k posouzení musíme vidět harmonogram, až nějaký bude," řekl starosta Kuchařovic Lubomír Mlejnek.

Silničář Komůrka upozornil, že rozhodnutí o tom, kdy a kde s pracemi začnou bude chvíli trvat. „Jednak musíme dokončit úřední přípravy, včetně výběrového řízení na dodavatelské firmy. Jednak musíme vše sladit s druhou stavbou obchvatu, která bude mít také svoje objížďky. Práce rozložíme do dvou let, kterou částí příští rok začneme, ještě rozhodneme. Opravy vyjdou celkem na asi sto milionů," dodal Komůrka.

Druhá stavba obchvatu má za sebou slavnostní zahájení, samotné práce zatím začínají zvolna. „V terénu děláme vyměřovací a další přípravné práce, projektanti dokončují dokumentaci, podle níž budou firmy stavět," sdělil ředitel brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic David Fiala.

Krajští silničáři nyní začínají pracovat mezi Šaldforfem a Hnanicemi. Postupně opravíme povrchy mezi obcemi. Práce máme naplánované bez uzavírek, jen s nutným omezením provozu pomocí semaforů," uvedl Komůrka.