Symboly mají pobízet k úctě k předkům a tomu, co po sobě zanechali. Po mši svaté se konal slavnostní průvod k obecnímu úřadu. Tam byly symboly obce uloženy.