Uklidit náves, pokácet přestárlé stromy, vyhrabat trávník, natřít zábradlí. A skoro zadarmo. Lidi, zaměstnané v režimu veřejně prospěšných prací, využívá na Znojemsku většina obcí.

„O tuto pomoc je rok od roku větší zájem. Starostové si zvykli na tento zavedený systém,“ uvedl ředitel Úřadu práce Emil Čopf.

Zaměstnanci jsou většinou ve věku nad padesát let a musí být v evidenci uchazečů o práci. „Razíme filozofii, že mladí si najdou trvalé zaměstnání daleko dříve, než padesátníci nebo tělesně postižení,“ řekla vedoucí oddělení trhu práce znojemského pracovního úřadu Blanka Herkusová.

„Letos jsme získali na dotování platů více peněz. Můžeme vyhovět skoro všem obcím, které mají zájem o veřejné práce,“ dodala Herkusová.

Především úklid


Pro obce je zaměstnávání těchto pracovníků velkým přínosem. „Počet určujeme podle velikosti obce. I malé vesnice si ale mohou zažádat až o dva pracovníky,“ doplnila Herkusová z úřadu práce.

Lidé zaměstnaní při veřejně prospěšných pracech především uklízejí, provádějí stavební práce, údržby chodníků a veřejné zeleně. Obce si o ně žádají již od března. „Starostové s námi sepíší dohodu na půl roku, která se podle zájmu může i prodloužit,“ dodala Herkusová.

„Od té doby, co tento systém funguje, tak každý rok máme asi čtyři pracovníky. Nikdy jsem s nimi žádné vážné konflikty neřešil. Každý si je vědom toho, že může přijít o práci i podporu a nedovolí si dělat problémy,“ sdělil starosta Kuchařovic Lubomír Mlejnek.

Lukov je velmi rozlehlá obec, vloni získala pouze jednoho pracovníka. „Budeme žádat o dva. Vloni jsme plat druhého člověka hradili sami. Letošní dotace je ve výši sedmi tisíc korun na jednoho pracovníka měsíčně,“ uvedl starosta Lukova Antonín Plaček.

Od dubna do září


Od začátku dubna do konce září využijí i v Morašicích dva zaměstnance na veřejně prospěšné práce. „Každý rok zaměstnáme aspoň jednoho pracovníka. Letos nám úřad schválil dva. Využijeme je především na zednické a jiné práce, údržbu a úklid celé obce,“ řekla starostka Morašic Jiřina Hermanová.