„Tlak vody o průtoku sto deset litrů za sekundu způsobil na asfaltové silnici veliké praskliny a část jednoho jízdního pruhu musela být uzavřena,“ řekl ředitel znojemské pobočky Vodárenské akciové společnosti Zdeněk Jaroš. Bez vody byly v tuto chvíli domy na ulici Na Kolbišti.

„Hrozilo vyprázdnění vodojemu na náměstí Republiky a tím pádem přerušení dodávek vody do spodní části města Znojma a do obcí směrem k Hatím. Díky rychlé opravě již po desáté hodině voda potrubím proudila a následně v odpoledních hodinách byla komunikace plně průjezdná,“ dodal Jaroš.

Poruchy na vodovodních řadech tak velkého profilu a vyšších nebývají obvyklé a většinou způsobují velké škody na majetku a výraznou odstávku v dodávkách pitné vody. Silnice je nyní upravena do provizorního stavu.