„Tam jsem pracoval na oddělení, které mělo na starosti veřejné zakázky a zakázky strategického charakteru,“ říká Feichtinger.


V poslední době se v médiích stále dokola objevují zprávy o předražených nebo zmanipulovaných zakázkách. Co na to říkáte?

Primární důvod je v tom, že zatímco soukromý subjekt hledí na to, aby vysoutěžil za vlastní peníze nejlepší zakázku, ať už z pohledu ceny, rychlosti a podobně, u veřejných institucí to tak není. Jak v případě státu, tak i měst a obcí rozhodují politici a úředníci o penězích, které nejsou jejich, které dostanou.
Klíčové zdroje pletich a neprůhlednosti, které pak kolem veřejných zakázek vznikají, jsou klientelismus, bránění otevřené soutěži a zadávání zakázek malého rozsahu do dvou milionů korun u zboží a služeb a do šesti milionů u zakázek ve stavebnictví bez jakékoli soutěže. Tam je černá díra.

Dá se s tím něco dělat?
U klientelismu asi těžko. Tam jde o morální hodnoty každého jedince a společnosti.
Důsledným dodržováním zákona a lpěním na zachování skutečné soutěže však můžeme zmanipulované a předražené veřejné zakázky výrazně omezit. Při bránění otevřené soutěži jde o to, že zadavatel, čili třeba město, si vymyslí důvody, kvůli kterým osloví jen předem vybrané firmy. Zachová si tak kontrolu nad výběrem vítěze.

Jak se dá ovlivnit výběr vítěze veřejné zakázky?
Kromě oslovení konkrétních firem to jde i jinak. Například oslovení několika firem, které se mezi sebou dohodnou na vítězi. A příště, zase někde jinde, si stejné firmy mezi sebou pořadí prohodí. V takovém případě jde pochopitelně o trestný čin se sazbou i tři roky a více nepodmíněně.
V případě, že je zakázka zadávána v otevřené soutěži, tak nemůžete zaručit, že se jí nezúčastní někdo, kdo nebude s touto tajnou dohodou souhlasit. A tím pádem nenabídne třeba nižší cenu.
Dalším způsobem je vypsání zakázek na míru, kdy jsou stanoveny tak přísné kvalifikační podmínky, že je může splnit prakticky jen dohodnutá firma. Nebo se stanoví zbytečně vysoká úroveň uchazečů o zakázku.
Častá jsou i stanovení technických parametrů na míru tak, aby vyhovovala jen některé z firem. Příkladem mohou být zakázky v oblasti informačních technologií, kdy si zadavatel vyžádá konkrétní technické vybavení od konkrétní zahraniční firmy, na kterou má ovšem v Česku výhradní zastoupení třeba jen jediná společnost.
Ovlivnit veřejnou zakázku lze stanovením dalších omezujících kritérií, třeba hodnocením záruční doby („vítěz“ nabídne nesmyslně dlouhou záruční dobu, a porazí tak třeba i výhodnější a levnější nabídku), nebo takzvanými měkkými kritérii, tedy jen slovně hodnotitelnými. Tam pak jde o velmi subjektivní posuzování a dá se to jen velmi obtížně napadnout.

A co u takzvaných zakázek malého rozsahu, tedy do dvou milionů korun?
U nich má řada zadavatelů pocit, že neexistují žádná omezení a pravidla. Není to pravda. Platí zákaz diskriminace, zadání musí být transparentní a zadavatel se musí chovat hospodárně, protože jde o veřejné prostředky.

Jak by to tedy mělo fungovat?
Pokud při jakékoliv soutěži připustíte možnost neomezeného počtu uchazečů, tedy třeba zveřejněním podmínek soutěže na webu, tak jste udělal ohromný krok k tomu, aby to bylo transparentní.
Druhým krokem je otevírání obálek za přítomnosti samotných uchazečů o zakázku. Tam se minimálně dozvím, jestli jsem postoupil dál a zda jsem odevzdal všechny potřebné náležitosti…
Zveřejnit by se měl výrok výběrové komise i důvod, proč ke konkrétnímu závěru došla. Další věcí je zveřejňování veškerých informací o průběhu zakázky i včetně konečné smlouvy.
V tomto případě je ohánění se obchodním tajemstvím nesmyslem, to má pokrývat jen například detailní technická řešení a podobně. Rozhodně ale ne cenu a splnění podmínek soutěže.

Jak hodnotíte stále probíhající výběr právní auditorské firmy ve Znojmě? Nejprve měly být oslovené jen tři firmy, pak se objevilo zadání na internetu, takže se mohl přihlásit prakticky kdokoliv. Když přišly nabídky, bylo výběrové řízení zrušeno a osloveno bylo znovu jen pět vybraných firem.
Na to se dá odpovědět jednoduše – pokud by se do soutěže mohl přihlásit kdokoli, kdo splní řádně stanovené a odůvodněné předpoklady, nemusel byste se ptát, zda je postup města v pořádku.
Samozřejmě, že kdyby město zůstalo u otevřené soutěže, jednalo by se o nejtransparentnější postup.
V tomto okamžiku už je soutěž velmi výrazně omezená. Bavíme se přitom o ceně téměř za dva miliony korun, argument o nutnosti urychleného výběru je už nyní zbytečný.

Co říkáte na znojemskou městskou nadlimitní zakázku, při které má být vybraná právní firma, které město v příštích čtyřech letech vyplatí s daní přes sedm milionů korun?
Není nic špatného na tom, najít si kvalitní právní kancelář s velkým portfoliem zkušených právníků v různých oblastech. U velkých firem se ovšem hodinová sazba pohybuje od dvou a půl tisíc korun až třeba k osmi tisícům korun za hodinu u špičkových právníků. V tom případě to pak ale musíte porovnávat s tím, co sám potřebujete.
U města jde především o prodeje a pronájmy pozemků či bytů, vymáhání poplatků či nájmů a sem tam o nějakou komplikovanější kauzu, třeba obtížný soudní spor.
Placení tak vysokého paušálu je velice výhodné pro právní firmu, obvykle poměrně nevýhodné pro zadavatele typu města. Paušál zaplatí advokátní kanceláři nájem, lidi i další věci. Nikdy nikdo nevyčerpá celou částku. V tomto případě doplácí město. V řadě případů tak jde o plýtvání veřejnými penězi.
Jako daleko výhodnější variantu bych viděl třeba rámcovou smlouvu. Ta vám umožňuje uzavřít kontrakt se třemi i více právními kancelářemi a jejich služeb využívat jen v případě, kdy to skutečně potřebujete. A v takovém případě ještě můžete vyzkoušet, kdo z nich pro konkrétní případ nabídne nejvýhodnější podmínky.

Pokládáte sedm milionů korun za přemrštěnou sumu za právní úkony?
Město by si v první řadě mělo udělat analýzu toho, jaké právní služby vlastně bude potřebovat. Třeba podle toho, co dělala dosavadní právní kancelář.
Pokud tam velké procento případů tvoří třeba exekuce kvůli nezaplaceným poplatkům, nájmům a podobně… Při nich jde prakticky o vyplnění typizovaného formuláře a jeho zaslání na soud. To může dělat jeden ze čtyř právníků, které město nyní samo zaměstnává.
Platit někomu přes milion a půl ročně za to, že bude vyplňovat formuláře, mi přijde jako plýtvání. Umím si představit, že na konkrétní složité kauzy si město najme specializovanou kancelář. Ani velké nadnárodní firmy ale neplatí paušál právníkům, když ani neví, na co je budou potřebovat. Najímají si je na konkrétní případy.
A tak by to mělo fungovat i tady. Město přeci samo zaměstnává vlastní právníky, inženýry a další odborníky, kteří řeší běžné věci a měli by se snažit sporům předcházet. Pokud počet sporů naroste, je to špatná vizitka úředníků či politiků a měli by skončit.

Když bychom ale peníze rozpočítali na měsíce…
Vychází to na paušální platbu sto padesát tisíc korun za měsíc. Při skutečně špičkové hodinové sazbě pět tisíc korun jde o třicet hodin práce těch skutečně nejlepších právníků měsíčně. To je skutečně hodně. Potřebuje to město každý měsíc? Na co? Co za to budou právníci řešit?
Nabízený paušál bez předchozí konkrétní analýzy je pro město jednoznačně vyhazováním peněz.