Do chrámu svatého Rostislava jich v neděli ráno na Svatou Pachu Páně přišlo několik desítek. Po strastném týdnu slaví věřící světlý týden s pravidelnými liturgiemi sv. Jana Zlatoústého. Důvodem rozdílných termínů oslav Velikonoc je zejména odlišnost mezi Juliánským a Gregoriánským kalendářem.