Důvodem k založení šlechtitelské stanice ve Znojmě byla hrozící invaze škůdce révokaze na jihomoravské vinice. Tento mikroskopický cizopasník zdecimoval koncem 19. století velkou část francouzských i rakouských vinohradů.

Pěstitelé na Znojemsku nehodlali nečinně čekat a v červenci 1895 vyslali delegaci na vídeňské ministerstvo orby s cílem dosáhnout zřízení instituce, která by se pokusila hrozbu odvrátit. Výsledkem byl vznik Císařsko královské technické stanice pro potírání révokazu na Moravě.

Šlechtitelská stanice se zaměřila zejména na roubování ušlechtilých odrůd evropské révy na podnože původem z Ameriky, které byly vůči škůdcům odolné. Díky rozšíření těchto hybridů se vinaři postupně zbavili problémů s révokazem.

Kromě šlechtění nových odrůd se znojemští vinařští experti věnovali a dodnes věnují i udržovacímu šlechtění tradičních odrůd révy.