Helena z Mnizsku
*6. ledna 1784, Rovno
+ 14. srpna 1876 Vranov nad Dyjí

Od sňatku s hrabětem Stanislavem z Mnizsku v roce 1807 začala působit na zámku ve Vranově nad Dyjí. Ten si také od roku 1846 vybrala jako své vdovské sídlo, kde žila dalších třicet let. Zámek v její době proslul hudebním salonem a měl i svou divadelní scénu.

Pokračovala v romantických úpravách lesoparku v okolí zámku. V něm nechala postavit různé drobné stavby, například Mnizskův kříž. Někdejší Dianin chrámek nechala upravit na kapli Panny Marie Ochranitelky (Maria Schutz).

Podporovala řadu spolků a věnovala se dobročinnosti. Založila také tradici Růžové slavnosti pro dívky z vranovského panství. Zemřela ve věku 93 let na vranovském zámku, kde je také pohřbena v hrobce pod zámeckou kaplí.