Vystudoval gymnázium v Mikulově a poté studoval v Brně, kde byl roku 1936 vysvěcen na katolického faráře. Jako kaplan odešel sloužit k svatému Mikuláši do Znojma. Od doby studia na gymnáziu až po rok 1938 byl aktivním členem studentské katolické organizace. Jako poslední německý duchovní ve Znojmě prožil těžké časy. Duchovně podporoval zejména studenty a vojáky. Po donucení k odchodu začal působit u Svatého Michaela ve vídeňské části Heiligenstadt.

V debatním kroužku shromáždil znojemské studenty, které potkal stejný osud. Zasloužil se o zahájení archeologického průzkumu pod románským kostelem svatého Jakuba. Tam odborníci našli ostatky, které patřily s velkou pravděpodobností svatému Severinovi. Kramert založil v roce 1954 Vídeňskou beethovenovskou společnost a na náměstí pořádal koncerty s volným vstupem. Od roku 1961 se ve Vídni koná jednou za čtyři roky Mezinárodní beethovenovská klavírní soutěž. Vídeňská beethovenovská společnost uděluje nejlepšímu rakouskému soutěžícímu cenu nesoucí jméno Klemense Kramerta. Kramert později působil jako mluvčí sudetoněmeckých kněží v Rakousku. Podzim života prožil v církevním penzionu v Klosterneuburgu. 

Klemens Kramert
* 07.11.1909 - Miroslav
+ 03.07.1979 - Klosterneuburg (Rakousko)