Adolf Opálka
* 04.01.1915 - Rešice
+ 18.06.1942 - Praha

V roce 1923 mu zemřela matka, výchovy se ujala jeho teta Marie Opálková z Rešic. Adolfovi bylo osm let. Obecnou školu vychodil v Rešicích, měšťanskou pak v Rouchovanech. Poté se učil automechanikem. Později odmaturoval na ochodní škole, nastoupil na vojnu a studoval Vojenskou akademii v Hranicích na Moravě.

Dne 26. června 1939 odešel do Polska a později do Francie. Když hitlerovci napadli Francii, stal se velitelem čety druhého pěšího pluku 1. čs. pěší divize a s ní ustupuje po porážce Francie v r. 1940 do Velké Británie.

Byl velitelem sabotážní skupiny Out distance. Cílem skupiny bylo ohromit a narušit provoz plynárny v Praze - Michli. Letoun v noci z 27. na 28. března vysadil skupinu se značnou navigační chybou - dopadla u Ořechova u Telče. Opálka rozhodl, aby se parašutisté rozešli ke svým známým, s tím, že je svolá smluveným inzerátem v novinách, až se mu podaří navázat spojení s odbojem. Sám odešel do Rešic, kde se ukrýval u své tety.

Po navázání spojení odešel do Prahy, kde se setkal s parašutisty, kteří měli za úkol provést atentát na Heydricha. Útoku se osobně nezúčastnil, ale sdílel s nimi osud až do 18. června 1942. Gestapo úkryt parašutistů v kostele Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze vypátralo a obklíčilo. Po několikahodinovém nerovném boji nakonec ukončili vyčerpaní parašutisté svůj život vlastní rukou. Posmrtně Opálku povýšili do hodnosti štábního kapitána, oceněnili Řádem Bílého lva II. stupně a Řádem Milana Rastislava Štefánika.

Autorem textu jsou obecní web Rešic a Městské knihovny Znojmo

Lidé vzdali v Rešicích hold Adolfu Opálkovi, který byl jedním z organizátorů atentátu na Heydricha.
Adolfu Opálkovi vzdal hold i jeho filmový představitel