V roce 1888 přešel na německou obecnou školu v Louce, kterou později i řídil až do roku 1925, kdy nastoupil do znojemského muzea, jehož kustodem zůstal až do konce života. Soustavně se věnoval znojemské historii a vlastivědné činnosti.

Anton Vrbka
*17.5.1860 Uherské Hradiště
+2.6.1939 Znojmo