Namísto domu s oprýskanou fasádou a několika satelitními anténami, z něhož tu a tam vylétla lahev a často se ozýval křik, jen provizorní parkoviště s udusanou hlínou. Řeč je o místě u křižovatky ulici Pražská a Přímětická ve Znojmě.

Tento měsíc je to přesně pět let od chvíle, kdy dům podlehl demolici. „V tomto domě se na podzim roku 2008 začaly objevovat závažné statické poruchy. Město proto dostalo pokyn od Státního stavebního dozoru objekt zdemolovat," připomněl konec historie domu tehdejší místostarosta Znojma Jan Blažíček.

Ten měl osobně na starosti také stěhování romských rodin do náhradních bytů v různých místech Znojma. „Obyvatelé tohoto domu měli poměrně krátký čas na přípravu stěhování. V lednu roku 2009 jsme je přestěhovali na několik různých adres. Na Coufalovu, Bolzánovu ulici nebo do Bratří Čapků či Jubilejní park," zavzpomínal Blažíček.

Jak dodal, zpočátku musel poměrně často řešit nově vzniklé sousedské spory ale také náhlé navyšování počtu bydlících Romů v některých bytech. „Na jedné adrese se najednou objevili noví Romové ze Slovenska. Takže jsem si s našimi nájemníky promluvil a upozornil je, že to takhle nejde a že pokud ti noví neodejdou, o byt prostě přijdou," řekl Blažíček.

Na některé místo musel přijít řešit problémy i opakovaně. „Někde jsem byl i desetkrát. Šlo o hluk nebo nepořádek ve společných prostorách. Mnohdy to však byla jen provokace či schválnosti ze strany ostatních bydlících. Když jsme pak na jedné adrese udělali domovní schůzi, nakonec se bílí mezi sebou pohádali, protože se ukázalo, že nepořádek na půdě udělal jeden z původních obyvatel domu," dodal Blažíček.

Podle ředitele znojemských strážníků musí městská policie zklidňovat Romy na některých adresách dodnes. Ale nejen je. Hluk tropí mnohdy i ostatní obyvatelé domů. „Je to tak. Dnes nejpalčivější problémy jsou například na Smetanově ulici. Sousedé si stěžují na hluk, který Romové tropí. Hodně nám nyní pomáhá nový romský koordinátor, díky němuž se daří sousedské spory rozumně řešit," naznačil ředitel znojemské městské policie Ivan Budín.

Na místě bývalého romského ghetta je tedy zatím stále jen dočasné parkoviště. Podle dřívějších informací představitelů města by zde v budoucnosti mohl vyrůst obytný dům s případnými prodejnami či drobnými provozovnami. „Máme v ruce koncept, na jehož základě budeme zpracovávat návrh územního plánu. Předpokládám, že ještě něco upřesníme. Chtěli bychom změnit plochy výlučně pro bydlení na plochy smíšené obytné tak, aby využití daného místa bylo trochu širší," nastínila již dříve bývalá vedoucí odboru výstavby města Olga Neulingerová.