Představitelé města už od soukromých vlastníků vykoupili potřebné pozemky, vypořádali majetkové vztahy se státem a uzavřeli nájemní smlouvu s Povodím Moravy, vlastnícím část pozemků. „Ochranné sypané hráze a nábřežní, takzvané štětové jinak také zámkové stěny s železobetonovou korunou, vzniknou v délce 210 metrů od náhonu pod Louckým klášterem k patě sedlešovického mostu. Zrekonstruujeme i dešťovou kanalizaci,“ přiblížil starosta Znojma Jakub Malačka.

Povodně v roce 2002 u Hevlína na Znojemsku.
Ničivé povodně před dvaceti lety na jihu Moravy: přinesly noci plné strachu

Ničivé povodně potrápily obyvatele v blízkosti Dyje nejvíce v roce 2002 a 2006. Hrozí však stále, navzdory úpravám, jež vodohospodáři od té doby provedli. Například zvýšili kapacitu znojemské přehradní nádrže, zajistili kanalizace proti zpětnému vzdutí, vybudovali vsakovací nádrže a zvětšili objem kanalizace. Zmodernizovali také náhon v Oblekovicích. „K dispozici je také přečerpávací stanice, která v případě potřeby pomůže na Melkusově ulici, která společně s Krapkovou patří k nejníže položeným ulicím ve Znojmě,“ poukázal Malačka.

Ochranu před povodní schvaluje i Jindřich Ťelupil. „Pamatuji si, jak to tam při záplavách vypadalo, bydlet bych tam nechtěl, jakákoliv ochrana je proto na místě,“ měl jasno muž.

Redakce Deníku Rovnost oslovila také Povodí Moravy, státní podnik se však k dotazům nevyjádřil.