Až na dno koryta řeky Jevišovky nad hrází jevišovické přehrady se dostaly bagry a nákladní auta v těchto dnech. Město společně s Povodím Moravy začalo čistění přehrady od sedimentů. Jde o historicky první odbahnění usazenin ze dna přehrady. Na konci prací by měla být čistá voda v přehradě bez sinic. Práce na odbahnění a opravy přehradní hráze včetně úprav břehů spolykají téměř pětadvacet milionů korun. Koupat v čisté vodě by se lidé mohli již toto léto.

Od vyčistění přehrady si vedení města slibuje návrat turistů k přehradě a do Jevišovic. „Chceme Jevišovice více zatraktivnit a to úzce souvisí s přehradou. Přehrada nebyla nikdy v historii vypuštěna pro vyčištění od sedimentů. Tímto nákladným projektem chceme dosáhnout čisté vody v přehradní nádrži a samozřejmě tak chceme do Jevišovic přilákat další turisty,“ řekl starosta Pavel Málek.

Ze dna přehrady plánují odborníci vyvézt přibližně třicet tisíc kubických metrů sedimentů. Zhotovitel stavby je ve spolupráci s městem a místním agrodružstvem plánuje rozvézt po okolních polích. „Sedimenty rozprostřeme po místních pozemcích v okolí. Jde v podstatě o hnojivo, které zlepší bonitu půdy. Nyní začínáme bagrovat, začátkem příštího týdne začneme sediment vyvážet,“ sdělil stavbyvedoucí Ivan Tomek.

Vlastní odvážení usazenin ze dna přehrady mají stavaři naplánováno do konce března.

„Součástí projektu je také revitalizace břehů, především pravého břehu řeky. Opravíme i další prostory v úseku více jak dvě stě metrů nad vlastní nádrží. Předmětem oprav je také sanace Weissovy tůně a vybudování dalších dvou mělkých tůní, čímž rozšíříme stávající biotop,“ vysvětlil Tomek.

Na projektu obnovy jevišovické přehrady město spolupracuje s Povodím Moravy. „Využili jsme snah města o vyčištění přehrady. Spolupodílíme se i finančně. Provedli jsme speciální technicko bezpečnostní prohlídku vodního díla, provedli jsme udržovací práce, revizi technologií a opravy s tím související,“ přiblížil ředitel závodu Dyje Jan Moronga.

V těchto dnech pracovníci povodí pracují na zdi přehradní hráze. „V hodnotě asi milionu korun provádíme údržbu spárování, dalších šest set tisíc korun bude stát revize výpustních uzávěrů. Provedeme výměnu některých kovových částí za nerezové a zajistíme údržbu zařízení,“ dodal Moronga.

Podle odborníků i vedení města se kvalita vody postupně zlepšuje a zajistit její udržení i do budoucna by mohla i splašková kanalizace v obcích nad jevišovickou přehradní nádrží. „Splaškovou kanalizaci a čističky připravuje Svazek obcí při Formanské cestě. Také tento fakt by měl přispět ke stavu, že se sinice nebudou objevovat v takovém množství jako dosud,“ potvrdil starosta Málek.

Pokud vše půjde podle plánů, mohli by první rekreanti využít čisté vody v přehradě již o letošních prázdninách.

Na veřejnost prosakují také zprávy o záměru Povodí Moravy vyčistit i nedalekou vranovskou přehradu. „Přestože slýchám porůznu takové zprávy, že vranovskou přehradu budeme čistit už letos, není to pravda. Jde o náročný a nákladný záměr. Letos počítáme s tím, že vypíšeme výběrové řízení na studii proveditelnosti tohoto záměru. Chceme přitom vyhodnotit i největší zdroje znečištění vody v Dyji. S tím samozřejmě souvisí i nutnost široké spolupráce s rakouskou stranou,“ nastínil ředitel Moronga.