„Prohlídky s průvodcem začnou vždy v celou hodinu od devíti do čtrnácti hodin,“ informoval mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

V Brně bude sraz před areálem podniku u hráze směrem k přístavišti. Příchozí se seznámí s historií stavby a jeho technickým řešením. Podívat se mohou také do jinak nepřístupných míst, jako například strojovna.

Ve Znojmě je možné nechat auto na parkovišti u mostu pod přehradou. Sraz bude opodál u brány areálu Povodí Moravy. „Exkurze se zaměří na prohlídku hráze,“ pozval mluvčí Chmelař.

Brněnská přehrada vznikla vystavěním hráze na 56. říčním kilometru řeky Svratky. Přehrada dříve sloužila jako zásobárna vody pro Brno, k rekreaci a také jako zdroj elektrické energie. Betonová gravitační hráz je 120 metrů dlouhá a 23,5 metru vysoká.

Vodárenská nádrž Znojmo vznikla v šedesátých letech minulého století. Jejím hlavním účelem je hromadění vody pro skupinový vodovod, výroba elektřiny či zajištění trvalého toku v Dyji. Kvůli ochraně nádrže je v jejím okolí ochranné pásmo.