V letošním roce se s obnovou zaměřilo město na okna jižní fasády klášterní prelatury, zaplatilo za ně dva a půl milionu korun. „Část oken byla repasována, některá byla vyrobena a osazena nově. Všechny repliky, materiál i barevnost vychází z historických podkladů a jejich vzhled musela schválit památková péče,“ uvedla mluvčí znojemské radnice Simona Chmelíková.

Okna jsou kastlová, vyrobena z masivu modřínu s nátěrem v barvě matné slonové kosti. V interiéru je doplňují masivní modřínové parapety, devět oken v prvním patře stíní i vnitřní okenice. Venkovní parapety jsou kovové.

Zámek Vranov nad Dyjí.
Za rekonstrukci zámku ve Vranově dostali památkáři cenu v soutěži Stavba roku

Od roku 2016 již řemeslníci na budově vyměnili či repasovali 237 oken a jedna vrata. Příští rok je v plánu výměna oken na severní fasádě prelatury směrem do parku. Stejně jako v předchozích letech město využilo k obnově finanční podporu ministerstva kultury z programu záchrany architektonického dědictví, a to ve výši sedm set tisíc korun.

Na celkovou rekonstrukci kláštera se město zaměřuje dlouhodobě, v letošním roce například přeměnilo někdejší školu v objektu na společenské a kulturní Centrum Louka. „V září jsme podali žádost o dotaci také na revitalizaci jízdárny. Finanční podpora ve výši téměř sedmdesáti milionů korun by nám pomohla opravit tento prostor k pořádání různých kulturních akcí, ale také uměleckých aktivit a workshopů,“ plánoval starosta Znojma Jakub Malačka.

O Louckém klášteře:

• Areál Louckého kláštera, jehož některé objekty byly v roce 2017 prohlášeny za národní kulturní památku, je jednou z největších dominant města a jedním z nejcennějších dokladů pozdně barokního umění na Moravě.

• Město Znojmo je jeho vlastníkem od roku 2010, kdy jej na město bezúplatně převedl stát – avšak pod podmínkou nepřevoditelnosti majetku na další osoby po dobu dvaceti let.

• Další podmínkou je využití areálu ve veřejném zájmu. Od té doby se město snaží postupnými opravami měnit tvář Louckého kláštera k lepšímu.

• Investice putovaly například do bývalé jízdárny nebo do oprav fasády bývalé konírny.

• Od roku 2016 se po etapách pracuje na výměně oken.

• Areál Louckého kláštera je v současné době využíván zejména v suterénní části nového konventu, v objektu jízdárny a kladiva, a to společností Znovín Znojmo, která zde provozuje aktivity zaměřené na vinařství.

• Od letošního roku je hojně využívána nově opravená část bývalé školy, Centrum Louka.