„V průměru budou Znojmáci, kteří přistoupili na úpravu nájmu, platit v roce 2012 měsíční nájemné ve výši pětatřicet korun za metr čtvereční. Na vyjádření dalších tří set padesáti nájemců bytů Správa nemovitostí čeká,” sdělila mluvčí znojemské radnice Renáta Bártová.

Zbylým více než pěti stovkám nájemců, kteří na úpravu nájemného nepřistoupili, bude zaslán jednostranný návrh na navýšení nájemného.
„V něm bude nájemné nájemcům navýšeno na částku ve výši šedesát korun za metr čtvereční měsíčně. Pokud bude nájemce s tímto návrhem souhlasit, bude navýšení nájemného účinné od třetího měsíce od doručení návrhu. V případě nesouhlasu nebo nesoučinnosti nájemce ve lhůtě tří měsíců podá Správa nemovitostí města Znojma k soudu žalobní návrh. Okresní soud ve Znojmě poté stanoví pro nájemce novou výši nájemného,” doplnila Bártová.

Podle cenové mapy ministerstva pro místní rozvoj, kterou zpracovali soudní znalci, je doporučená cena nájmu v bytech ve Znojmě 73,90 až 81,60 korun za čtvereční metr měsíčně.„V průměru budou Znojmáci, kteří přistoupili na úpravu nájmu, platit v roce 2012 měsíční nájemné ve výši pětatřicet korun za metr čtvereční. Na vyjádření dalších tří set padesáti nájemců bytů Správa nemovitostí čeká,” sdělila mluvčí znojemské radnice Renáta Bártová.

Zbylým více než pěti stovkám nájemců, kteří na úpravu nájemného nepřistoupili, bude zaslán jednostranný návrh na navýšení nájemného.
„V něm bude nájemné nájemcům navýšeno na částku ve výši šedesát korun za metr čtvereční měsíčně. Pokud bude nájemce s tímto návrhem souhlasit, bude navýšení nájemného účinné od třetího měsíce od doručení návrhu. V případě nesouhlasu nebo nesoučinnosti nájemce ve lhůtě tří měsíců podá Správa nemovitostí města Znojma k soudu žalobní návrh. Okresní soud ve Znojmě poté stanoví pro nájemce novou výši nájemného,” doplnila Bártová.

Podle cenové mapy ministerstva pro místní rozvoj, kterou zpracovali soudní znalci, je doporučená cena nájmu v bytech ve Znojmě 73,90 až 81,60 korun za čtvereční metr měsíčně.