Až dosud sídlila přestupková komise ve 2. patře budovy na Slepičím trhu. „Předvolaní tak museli absolvovat náročný výstup po úzkém a strmém schodišti. Archiv přestupků a související agenda byly z nedostatku místa uloženy jinde, což komplikovalo práci úředníků při dohledávání spisů," sdělila mluvčí.

Přesunem do prostor na náměstí Armády má dojít ke zjednodušení a zkvalitnění práce přestupkové komise. „Lidé, archiv a ostatní agenda přestupků se ocitnou v jedněch prostorách," naznačila Pastrňáková.

Prostory na náměstí Armády, kam přestupková komise přesídlila, byly dlouhodobě nevyužívané. Vedení radnice se rozhodlo tyto prostory oživit i z toho důvodu, aby město využilo majetek města, o který je jako řádný hospodář povinno se starat a zajišťovat např. opravy a topení. „Proto jsme se rozhodli přesunout přestupkovou komisi do těchto míst, neboť se tím zvýší nejen efektivita samotné přestupkové komise ve chvíli, kdy má vše, co potřebuje, pod jednou střechou, ale zároveň jsme reagovali na podněty občanů, kteří požadovali lepší dopravní dostupnost a bezbariérový přístup. Proto volba padla na budovu na náměstí Armády," doplnil starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.

V rámci přípravy nových prostor se provedla oprava trhliny nosné zdi budovy, která by v případě neřešení problému mohla mít později vliv na statiku budovy. „Pokud bychom opravu neprovedli nyní, pak by při zhoršení stavu budovy mohly náklady na její případnou sanaci značně vzrůst", dodal starosta.

Staré prostory na Slepičím trhu však nezůstanou prázdné. Město je hodlá využít jako zázemí pro adrenalinové centrum, které se již buduje.