Nejedná se nutně o nejelitnější školy ze Znojemska, ale o ty školy, které žáky dokáží na přijímací řízení kvalitně připravit. Nejlepší výsledky v českém jazyce mají žáci základní školy v Blížkovicích.

V průměru ve zkoumaném pětiletém období vyřešili správně více než polovinu testu, konkrétně 63,29 procenta. I v matematice se umístili mezi prvními pěti nejlepšími ze Znojemska, a to s 45,45 procenty. Celorepublikový průměr je přitom pro češtinu 55,3 procenta, u matematiky je to o zhruba 14 procentních bodů méně.

Podle tamní ředitelky a současně učitelky češtiny Evy Valové úspěch spočívá v dobrém vedení dětí už od mateřské školy. „Přechodem na základní školu učitelé využívají jednotný postup při výuce, úzce spolupracuje první a druhý stupeň, věci diskutujeme a nastavujeme jednotná pravidla. To platí i o čtenářské gramotnosti, která také začíná již v mateřské škole," vysvětlila Valová.

Cíleně se pak blížkovičtí žáci připravují na přijímací zkoušky v devátém ročníku. Při spolupráci s rodiči si Valová pochvaluje také takzvané triády, které na základní škole v Blížkovicích fungují.

Nejúspěšnější školy na Znojemsku podle průměrného výsledku testu z češtiny:

  • Základní škola a mateřská škola Blížkovice - 63,29 %
  • Základní škola a mateřská škola Mikulovice u Znojma - 60,20 %
  • Základní škola a mateřská škola Višňové - 50,28 %
  • Základní škola a mateřská škola Jevišovice - 57,98 %
  • Základní škola a mateřská škola Znojmo, Pražská - 57,41 %

„Na triádu přichází rodič, jeho dítě a společně s třídním učitelem nebo i dalšími pedagogy hodnotí pokrok dítěte v rámci daného čtvrtletí. Vždy začíná hovořit dítě o tom, co se mu daří, kde jsou rezervy a co je možnou příčinou neúspěchu. Následně se vyjadřuje rodič a celé sezení uzavírá učitel, který nabízí možnosti dalšího rozvoje či způsob, jak něco vylepšit," popsala ředitelka školy.

Páté místo v tabulce základních škol ze Znojemska, na kterých žáci v průměru nejlépe zvládají přijímačky na střední školy obsadila u češtiny a zároveň i u matematiky znojemská základní škola v Pražské ulici. „Již delší dobu máme navýšenou časovou dotaci českého jazyka a matematiky na druhém stupni, v každém ročníků mají žáci oba předměty pět hodin týdně," podotkla ředitelka školy Simona Škaroupková.

Jak a podle čeho jsme vybírali nejlepší školy

Co znamenají čísla u škol? Jde o průměrné procento dobře vyřešených úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky na dané škole v přijímacích testech za posledních pět let. Číslo 50.00 tedy znamená, že žáci vyřešili v průměru polovinu přijímacího testu.

Do výběru jsme zahrnuli všechny školy z daného okresu, které měly minimálně 20 žáků v devátých třídách, kteří dělali přijímací testy.

Kvůli relevanci dat jsme se zaměřili pouze na přijímací zkoušky na čtyřletá studia (téměř 90 procent všech) a vynechali jsme přijímačky na víceletá gymnázia

Zdroj: prijimacky.ai a Cermat

Samozřejmostí je podle Škaroupkové takzvaná diferenciace vzdělávání, kdy každý pedagog pracuje s žákem podle jeho předpokladů a schopností a budování sebevědomí žáků. „V matematice i v českém jazyce mají žáci sešit pravidel, který je provází až do devátého ročníku. Většinou si oba sešity žáci střeží až k maturitní zkoušce," podotkla ředitelka znojemské školy. K přijímačkám se zde žáci pravidelně připravují formou testů nanečisto.

V matematice i v češtině se ve zkoumaném období dařilo také žákům ze základní školy v Mikulovicích u Znojma. Co se týče výsledků z češtiny, obsadili na Znojemsku s 60,20 procenty druhou příčku, v matematice pak byli s 39,7 procenty čtvrtí nejlepší z okresu.

Nejúspěšnější školy na Znojemsku podle průměrného výsledku testu z matematiky:

  • Základní škola a mateřská škola Jevišovice - 46,65 %
  • Základní škola Znojmo, náměstí Republiky - 45,85 %
  • Základní škola a mateřská škola Blížkovice - 45,45 %
  • Základní škola a mateřská škola Mikulovice u Znojma - 39,70 %
  • Základní škola a mateřská škola Znojmo, Pražská - 39,51 %

„Máme menší počet žáků, což nám umožňuje reagovat na potřeby všech. Úplný základ jsou kvalitní pedagogové, které máme v obou předmětech aprobované a zkušené. Dále máme tyto předměty posíleny ve školním vzdělávacím programu hodinami Komunikace v českém jazyce a cvičením z matematiky," uvedl ředitel školy Ivo Bílek.

Otestujte své znalosti v aplikaci Aimos

Přijímačky s Deníkem: V aplikaci Aimos si každý může otestovat své znalosti a na základě výsledků se posléze zaměřit na to, v čem má nedostatky. Aplikace také umožňuje vyhledat konkrétní základní školu a tu propojit s preferovanými středními školami. Po vyplnění vstupního testu bude uživateli vytvořen individuální vzdělávací plán, který bude přizpůsobený doplňování znalostí potřebných k úspěšnému přijetí na vybranou střední školu. Aplikace je dostupná na adrese www.aimos.cz.

Přesné důvody, proč jsou některé školy úspěšné a jiné nikoliv, nejsou zřejmé. „Je třeba analyzovat data a identifikovat přístup úspěšných škol, abychom ho mohli později implementovat i ve školách, které teď tak dobré výsledky nemají,“ řekl Deníku ředitel společnosti prijimacky.ai Pavel Osvald.

Do výběru Deník zahrnul všechny školy na Znojemsku, které měly mezi lety 2017 až 2023 nejméně dvě desítky žáků v devátých třídách, jež přijímačky absolvovali. Kvůli relevanci dat se redakce současně zaměřila pouze na přijímací zkoušky na čtyřletá studia, které tvořily téměř devadesát procent všech, a vynechala přijímačky na víceletá gymnázia.