První dny provozu nového systému odkryly některé nedostatky s nimiž se cestující potýkají. Lidé nejčastěji zmiňují například nedostatečné spojení s nemocnicí či malá písmena na jízdních řádech. Nyní mohou psát své připomínky na e-mail mhd@muznojmo.cz. Výměnu jízdních řádů za větší už potvrdil Květoslav Havlík ze společnosti Kordis, která městskou hromadnou dopravu na jihu Moravy zajišťuje. Vedení města zváží změny některých spojů. „Už teď počítáme s optimalizací samotných jízdních řádů, aby více vyhovovaly potřebám občanů,“ ujistila Solařová.

Navzdory počátečním potížím, pramenícím i z přejmenování zastávek či změnách v odjezdech považují dopravci i radnice rozjezd za úspěšný. „Mohu potvrdit, že zatím vše funguje bez větších problémů, byť si na nový systém musíme všichni ještě zvyknout. To může vést i drobným časovým prodlevám na trasách, kdy se řidiči snaží trpělivě vysvětlovat cestujícím, jak funguje nový systém, případně jak koupit jízdenku prostřednictvím validátoru,“ zmínil Lukáš Janda, vedoucí odboru dopravy úřadu.

Město ve spolupráci s Kordisem připravuje nyní informační letáky k fungování validátorů – zařízení pro automatický prodej jízdenek v autobusech, které vylepí na zastávkách.

Velká část cestujících je ale s novým systémem dopravy spokojená. „Máme řadu pozitivních podnětů, lidé si pochvalují nové zastávky, například na Pontassievské nebo u domu s pečovatelskou službou na Vančurově, ale i zhuštění frekvence přepravy. Přesto chci poprosit o trpělivost, nový systém s sebou přináší spoustu změn, vše se musí zaběhnout, spolu s dopravcem a Kordisem musíme vychytat mouchy, aby doprava fungovala k maximální spokojenosti cestujících,“ vyzvala Ivana Solařová.