Pořadatelé se snaží upozornit na význam zvláště chráněných území, zejména národních parků a chráněných krajinných oblastí. Posláním je zachytit zážitky dětí, které navštívily chráněné území. Prostřednictvím soutěže v nich chtějí organizátoři umocnit vliv přírody na rozvoj jejich ekologického cítění a vnímání.

Příspěvky jsou rozdělené do pěti kategorií. První je zastoupená dětmi ve věku do šesti let, v druhé kategorii se utkají práce žáků prvních a druhých ročníků. V další budou soutěžit díla dětí třetí a čtvrté třídy, čtvrtou kategorii budou reprezentovat školáci pátých a šestých ročníků a poslední sedmáci, osmáci a deváťáci.

Soutěž bude posuzovat odborná porota, která vyhodnotí z každé kategorie první tři místa. Výsledky potom zašle všem účastníkům soutěže. Nejlepší práce budou vystavené v prostorách Návštěvnického střediska Správy Národního parku Podyjí v Čížově. Dále pak v Domě dětí a mládeže v Šumné a v dalších výstavních místech znojemského regionu.