„Získali jsme dotaci čtyři a půl milionu korun od Státního fondu životního prostřední. Nyní začneme chystat výběrové řízení na dodavatele,“ řekl starosta městyse Jiří Lukeš. Do přípravných prací by se, pokud všechna řízení dopadnou včas dobře, měli dělníci pustit v květnu.

„Výměnu oken v učebnách a další práce uvnitř chceme zvládnout přes prázdniny, na podzim pak dokončíme zateplení a další úpravy vnějšku budovy,“ dodal starosta. Zástupci městyse se ještě pokusí získat dotaci i na zateplení školky. „Napoprvé jsme neuspěli, podáme novou žádost. Když uspějeme, chceme zvládnout opravit obě budovy,“ shrnul starosta.